Termen limită

 

Contribuabilii sibieni care au obţinut venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, drepturi de proprietate intelectuală sau transferul titlurilor de valoare mai au timp până în 25 mai să depună formularul 200. Acelaşi lucru este valabil şi pentru contribuabilii care au obţinut în 2011 venituri din salarii şi care trebuie să depună formularul 230. Ambele formulare se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de acestea şi se depun personal sau prin împuternicit legal cu semnătură olografă, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Începând din acest an, formularele 200 şi 230 se pot depune şi online, cu semnătură electronică calificată, utilizând softul de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro. Totodată, contribuabilii au posibilitatea de a direcţiona 2% din impozitul pe salarii şi venitul anual în contul unui ONG. (M. M.)

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*