Trei zile de controale, o singură amendă

Inspectorii de muncă sibieni au controlat, în perioada 29-31 mai, 42 de operatori economici din județul Sibiu care își desfășoară activitatea în domeniul alimentației publice de tipul bufet expres, restaurant fast-food, pizzerie.

Au fost constatate 190 de neconformități, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere și care au fost sancționate cu avertismente. A fost aplicată o singură sancțiune contravențională de tip amendă, în valoare de 20.000 de lei, pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

„Dintre neconformitățile constatate de inspectorii de muncă amintim: primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial; lipsa repartizării programului de lucru în contractele individuale de muncă; lipsa evidenței orelor de muncă la locurile de muncă; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; neplata salariului la data stabilită în contractul individual de muncă; căi de acces neîntreținute libere; lipsă notificare substanțe periculoase; lipsă semnalizare de securitate și sănătate în muncă; instrucțiuni proprii incomplete; fișe individuale de instruire necorespunzătoare”, a precizat Remus Furtună, inspector şef al ITM Sibiu.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*