Un operator de deșeuri a primit cea mai mare amendă din Sibiu în ultimul trimestru

Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Sibiu și-a prezentat bilanțul de activitate pentru perioada aprilie – iunie 2016.

Comisariatul județean Sibiu, condus de Constantin Dragomir, a efectuat peste 200 de controale în trei luni

Comisariatul județean Sibiu, condus de Constantin Dragomir, a efectuat peste 200 de controale în trei luni

Cea mai mare sancţiune contravenţională aplicată de comisarii de mediu a fost în valoare de 50.000 de lei, pentru un operator economic ce desfăşoară activitate pe segmentul de colectare şi valorificare deşeuri periculoase şi nepericuloase, deoarece a încălcat legislația de mediu. Comisarii sibieni au efectuat 69 controale planificate şi 148 controale neplanificate, aplicând 24 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 321.000 lei.

Opt primari amendați

Principalele neconformităţi pentru care au fost aplicate cele 24 de amenzi în perioada menţionată au fost: nerealizarea în totalitate şi la termen a măsurilor stabilite în timpul controalelor anterioare, lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu, neîntocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor și abandonarea deşeurilor în locuri nepermise. Alte nereguli au vizat nedepunerea la termen a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu și lipsa acţiunilor pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor. O pondere importantă din activitatea de control desfăşurată în această perioadă s-a axat pe verificarea gradului de salubrizare a localităţilor/terenurilor şi cursurilor de apă ce tranzitează unităţile administrativ teritoriale din judeţ, opt primari fiind sancţionaţi contravenţional pentru deficienţe pe linia acţiunilor de salubrizare.

În ultimele trei luni ale anului curent, nu au fost înregistrate evenimente deosebite sau situaţii accidentale majore de natură să conducă la afectarea gravă a factorilor de mediu, potrivit comisarilor sibieni.

Ce au controlat autoritățile

Controalele planificate şi neplanificate au inclus verificările tematice dispuse de Comisariatul General al GNM, sesizările, autosesizările şi inspecţiile vizând verificarea actelor de reglementare cuprinde diverse segmente de industrie şi servicii. Astfel, controalele au vizat asistenţă spitalicească de specialitate, captarea-tratarea şi distribuţia apei, epurarea apelor uzate, colectarea şi valorificarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase, servicii de salubrizare/sortare şi transfer deşeuri. Alte verificări au avut ca scop unităţi de prelucrare a lemnului, creşterea intensivă a porcinelor, comerţ cu ridicata al animalelor vii, vânătoare şi activităţi anexe vânătorii, tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie. Totodată, o serie de verificări s-au axat pe finisarea materialelor textile, fabricarea pieselor pentru autoturisme, fabricarea vopselelor, fabricarea produselor din beton, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, operaţiuni de mecanică generală şi servicii de administraţie publică generală.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*