𝗜𝗦𝗨 𝗦𝗶𝗯𝗶𝘂 angajează / Unde se depun cererile pentru concurs

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt Dumitru Croitoru ” al judeţului Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu str. Vasile Carlova , nr. 16-22 scoate la concurs, în vederea ocupării prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate, posturile de execuţie vacante: 𝑶𝒇𝒊𝒕̧𝒆𝒓 𝑰 𝒅𝒊𝒏 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒖𝒍 𝑰𝒏𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕̦𝒊𝒆𝒊 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒊𝒓𝒆 – Compartimentul Control și Activități Preventive cu recrutare din sursă externă, funcţie prevăzută cu grad de maior la poziția 40 din statul de organizare al unității și 𝑶𝒇𝒊𝒕̧𝒆𝒓 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕 𝑰𝑰 din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației– Compartimentul Comunicații, funcție prevăzută cu gradul de locotenent-colonel, poziția 65 din statul de organizare al unității, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante.

𝐀𝐓𝐄𝐍𝐓̦𝐈𝐄❗

𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐨𝐟𝐢𝐭̦𝐞𝐫 𝐈 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐞 – Compartimentul Control și Activități Preventive, cererea de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare se transmit în format S͟C͟A͟N͟A͟T͟ doar la adresa de e-mail: resurse.umane@isusibiu.ro , în format .PDF (atașamentele nu trebuie să depășească dimensiunea de 10 Mb), până la data de 04.10.2021(inclusiv) , ora 15:00.

𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐎𝐟𝐢𝐭̧𝐞𝐫 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐈𝐈 din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației , cererea de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare se transmit în format S͟C͟A͟N͟A͟T͟ doar la adresa de e-mail: resurse.umane@isusibiu.ro , în format .PDF (atașamentele nu trebuie să depășească dimensiunea de 10 Mb), până la data de 04.10.2021(inclusiv) , ora 15:00.

Anunţurile de concurs sunt postate pe pagina oficială de internet a instituţiei, www.isusibiu.ro Secțiunea Carieră/Sursă externă, pe pagina de facebook ISUSibiu şi afişate la avizierul sediului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru ” al judeţului Sibiu, din municipiul Sibiu , strada Vasile Cârlova Nr. 16-22.

Orice alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi făcute publice, prin afişarea la avizierul unităţii şi postarea pe pagina oficială de internet a instituţiei,

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*