Anunţ licitaţie

Primăria Tălmaciu cu sediul în oraşul Tălmaciu, strada Nicolae Bălcescu nr. 24. tel.0269/555401, e-mail urbanism@talmaciu.ro, organizează în data de marți, 10.05.2016 ora 12,00, licitaţie publică deschisă cu strigare pentru inchirierea unor imobile-terenuri identificate:

  • 20,5 ha (Piatra – BF 496 18,5ha și Luncuța – BF 552 2 ha) cu destinaţia păşune pentru bovine;
  • Muntele Boilor lot 2 – BF 353 în suprafaţă de 20 ha cu destinaţia păşune pentru bovine;
  • Muntele Boilor lot 3 – BF 353 în suprafaţă de 18 ha cu destinaţia păşune pentru bovine;
  • Conțu I lot 1 – BF 429 în suprafaţă de 33 ha cu destinaţia păşune pentru ovine;
  • Conțu II lot 1 – BF 429 în suprafaţă de 14 ha cu destinaţia păşune pentru ovine;
  • Conțu II lot 2 – BF 429 în suprafaţă de 28 ha cu destinaţia păşune pentru ovine;
  • Conțu II lot 3 – BF 429 în suprafaţă de 8 ha cu destinaţia păşune pentru ovine;
  • 20 ha Dealul Cerbului – (BF 265 19ha și BF 593 1ha) cu destinaţia păşune pentru ovine;

Obiectul licitaţiei:

Licitaţia are obiect terenurile în suprafaţă totală de 161,50 ha, având categoria de folosinţă  „pajişti”, aparţinând domeniului public al Oraşului Tălmaciu destinat păşunatului ovinelor şi bovinelor.

Caietele de sarcini se pot cumpăra de la sediul nostru în perioada 20.04.2016 – 09.05.2016, orele 9:00-10:00

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 09.05.2015.

Data limită a depunerii ofertei este de 10.05.2016 ora 11,00.

 

PRIMAR,                                                                           SECRETAR,

ing. Constantin   BARBU                                                      jr.  Violeta HANEA

 

L.S.

ARHITECT ȘEF,

drd.urb.dipl. Paul MUREŞAN-IUGA

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*