47 candidați din 66 la titularizare au contestat rezultatele

71,2% reprezintă procentul rezultatelor contestate de către candidații care nu au obținut definitivatul în învățământ, la nivelul județului Sibiu.

Ieri s-a încheiat etapa de depunere a contestațiilor la rezultatele obținute de candidații care au susținut examenul de Definitivat.

Rezultatele finale se afișează la centrul de examen (Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu) și pe site-ul www.definitivat.edu.ro, în data de 4 august 2020. Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.

La nivelul județului Sibiu, din cei 66 de candidați care au obținut sub media 8 (media minimă de obținere a certificatului de definitivat), 47 de candidați au depus contestații. În cazul în care diferenţa -în plus sau în minus -dintre nota acordată la soluţionarea contestaţiei şi nota acordată la evaluarea lucrării este mai mică de 1,5 puncte sau egală cu 1,5 puncte, rămâne definitivă nota acordată la soluţionarea contestaţiei.

Media minima de promovare a examenului de definitivat este 8,00 și se calculează astfel: (7 x N.S.) + N.I.1 + N.I.2 + N.P. / 10

în care N.S. – nota obținută la examenul scris;

N.I.1 – nota obținută la prima inspecție de specialitate

N.I.2 – nota obținută la a doua inspecție de specialitate

N.P. – nota obșinută la evaluarea portofoliului didacic

             Pe discipline de concurs, situația contestațiilor depuse la notele obțiute la examenul scris este următoarea:

 

Proba de concurs Număr contestații depuse
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 9
KINETOTERAPIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 3
LIMBA ROMÂNĂ ȘI LITERATURA PENTRU COPII, METODICA ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV-EDUCATIVE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ – EDUCATOR) 7
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 4
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 4
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ – ÎNVĂȚĂTOR) 10
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ – ÎNVĂȚĂTOR) 1
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ – EDUCATOR) 4
MATEMATICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 1
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (PENTRU PROFESORI) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 2
TURISM ȘI SERVICII (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 2
Total general 47

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*