A apărut anuarul Societății de Științe Istorice din România – filiala Sibiu

În ultimii ani, filiala Sibiu a Societății de Științe Istorice din România (SȘIR Sibiu) a întregit peisajul cultural sibian prin proiecte științifice, editoriale și educaționale, care au implicat sute de elevi, studenți și cadre didactice universitare și preuniversitare.

prof. dr. Ioan Popa, directorul Anuarului Societății de Științe Istorice din România, filiala Sibiu

Printre acestea amintim: simpozionul național „Interferențe culturale în Sibiul secolelor XVIII-XX” (ediția I/2014, ediția II/2015), expoziția „Interferențe culturale sibiene reflectate de istoria orală” (Muzeul de Istorie Casa Altemberger, octombrie 2014), volumele „Interferențe culturale în Sibiul secolelor XVIII-XX” (coord. Ioan Popa, Mihaela Grancea, Sibiu, Astra Museum, 2014, 243 p.) și „Viața cotidiană în Sibiul secolelor XIX-XX” (coord. Mihaela Grancea, Ioan Popa, Sibiu, Astra Museum, 2015, 279 p.), proiectul „Comunitate și familie în sudul Transilvaniei. Secolul XX” (Alțâna, mai 2016; Rășinari, octombrie 2016), concursul școlar „Exploratori ai patrimoniului istoric” (ediția I/2017, ediția II/2018 – în desfășurare), tabăra de vară „Sibiul și Marea Unire” (iulie 2017), sesiunea anuală de comunicări științifice cu tema „Solidarități și idealuri în spațiul românesc” (ediția I, noiembrie 2017).

La începutul anului 2018, SȘIR Sibiu demarează un nou proiect editorial, sub forma unui anuar științific. Principalii beneficiari sunt cadrele didactice preuniversitare, stimulate să păstreze contactul cu mediul academic, prin investigații științifice personale. Oportunități de afirmare se oferă, de asemenea, liceenilor pasionați de cercetarea istorică, studenților, masteranzilor și doctoranzilor din domeniul socio-umanist. Contribuțiile unor cercetători consacrați, ale unor cadre didactice universitare au menirea de a imprima publicației standardele exigențelor academice. Acesta este și scopul Colegiului științific al anuarului, alcătuit din reputați specialiști precum Sorin Radu (Sibiu), Vasile Ciobanu (Sibiu), Mihaela Grancea (Sibiu, președintele SȘIR Sibiu), Șarolta Solcan (București), Eva Mârza (Alba Iulia), Marius Eppel (Cluj-Napoca/Paris). Inițiativă a Filialei Sibiu a SȘIR, periodicul științific abordează în primul rând interogații de interes local și regional, dar nu lipsesc cadrele spațiale mai largi, oferite de colaborarea cu celelalte filiale SȘIR.

Nr. 1/2018 al Anuarului SȘIR (Sibiu, Astra Museum, 153 pagini) este structurat pe două arii tematice: „Studii și articole”, respectiv „Recenzii și manifestări științifice”. Cele unsprezece studii au fost prezentate în cadrul sesiunii de comunicări a SȘIR Sibiu, din 18 noiembrie 2017. Autorii, doisprezece la număr, sunt cadre didactice universitare (1) și preuniversitare (6), doctoranzi (2), elevi (2; coordonați de un cadru didactic), masteranzi (1). Temele de mare actualitate, Primul Război Mondial și Marea Unire, fac obiectul a patru studii: „Românii din Transilvania, mobilizați în Armata cezaro-crăiască între anii 1914-1918” (prof. Daniela Curelea, Colegiul Tehnic Cibinium Sibiu), „Românii din Grânari (jud. Brașov) în Primul Război Mondial” (prof. dr. Ioan Popa, Rafael Țichindelean, clasa a X-a, Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu), „Viața de zi cu zi în Sibiul anului 1918, înainte de Unire” (conf. univ. dr. Valeria Soroștineanu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu) și „Coetus Cibiniensis în anul școlar 1918/1919” (prof. dr. Ioan Popa, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu, Sebastian Pană, clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu). Sibiul antebelic este investigat prin prisma învățământului și a asociaționismului profesional: „Aspecte cotidiene ale învățământului sibian din ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea” (drd. Ana-Maria Ungureanu-Ilinca, ULBS), „Contribuții privind Statutele Reuniunii sodalilor (meseriașilor) români din Sibiu (1867)” (prof. drd. Dragoș Curelea, Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu). Trei studii sunt concentrate pe problematica celui de-Al Doilea Război Mondial și a regimului comunist: „Istoria orală – peregrin printre documente vii” (masterand Gavril Iosif Sinai, ULBS), „Proiectul comunist de formare a «Omului Nou». Studiu de caz: O analiză a școlii” (prof. Ionela Păsărea), „Învățământul politico-ideologic de partid în România și blocul sovietic. Analiză istoriografică” (drd. Paul Marica, ULBS). Legături interesante ale Sibiului cu Banatul în secolul al XVI-lea sunt evidențiate de prof. dr. Dragoș Lucian Țigău, de la Școala Comercială Superioară „Nicolae Kretzulescu” București („Cooperare și solidaritate în Banatul medieval (secolul al XVI-lea)”, iar critica românească de artă în ajunul Marelui Război este analizată de prof. dr. Bogdan Ioanițiu Boșoteanu, de la Liceul Tehnologic Mârșa („Cronicari și critici de artă români în ajunul Marelui Război. Idealuri și concepte plastice”).

Lansarea Anuarului SȘIR Sibiu va avea loc sâmbătă, 24 februarie, la sediul Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă din Sibiu, bd. Victoriei, nr. 5-7, Sala 34, de la ora 10, informează prof. dr. Ioan Popa, directorul Anuarului Societății de Științe Istorice din România, filiala Sibiu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*