Acreditare Erasmus pentru Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

În perioada 2021-2027 Inspectoratul Școlar Județean Sibiu (ISJ) este acreditat în cadrul programului Erasmus, ca lider de consorțiu pentru mobilități (cursuri de formare), în domeniul „Educație școlară”.

În cadrul consorțiului participă unități de învățământ din mediul rural și urban care nu au accesat proiecte in cadrul  programului Uniunii Europene în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, program care oferă oportunități de formare continuă și cooperare pentru toți actorii implicați activ în domeniile menționate.

Participanții în mobilitățile de formare de tip curs structurat, sunt cadre didactice, personal de conducere (director/director adjunct/responsabil arie curriculară/responsabili comisii), care au posibilitatea prin natura activității didactice sau manageriale să aducă plus valoare managementului instituțional și strategiei de dezvoltare a școlii, în context european. La cursurile de formare în străinătate, participă și inspectori școlari care doresc să dezvolte  competențe/abilități din domeniul managementului educational.

În primul an de acreditare, 13 cadre didactice, (directori, directori adjuncți, inspectori școlari) au participat în mobilități de formare în tematici de dezvoltare de practici manageriale specifice unui mediu educațional incluziv, dezvoltarea abilităților digitale, de comunicare la echipele mangeriale din consoțiu.

Ultimele 3 mobilități s-au desfășurat în perioada octombrie – noiembrie 2022, în Atena – curs de formare cu tema „Incluziune și sprijin pentru elevii cu nevoi speciale în și în afara clasei” și în Barcelona, cursul de formare cu tema „Soluții de managementul clasei pentru profesori: noi metodologii, motivare eficientă, cooperare și strategii de evaluare”

”Urmare a mobilității de formare, participanții promovează, diseminează experiența, propun optimizări ale planurilor manageriale în concordanță cu experiența europeană și nu în ultimul rând, vor dezvolta partneriate cu instituții similare din Europa”, explică Anca Voineag, inspector școlar în acdrul ISJ Sibiu.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*