Administrarea fondului forestier de către Direcția Silvică Sibiu

Activitatea Direcției Silvice Sibiu se desfășoară pe o suprafață de 122.315 ha fond forestier, astfel Direcția Silvică Sibiu gospodărește în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor de regim silvic 61.100 ha fond forestier proprietate publică a Statului Român și 61.215 ha fond forestier aparținând altor deținători, precum: unități administrativ teritoriale, persoane juridice (composesorate, obști etc.) și persoane fizice.

Fondul forestier aflat în administrarea Direcția Silvice Sibiu este localizat pe cuprinsul mai multor județe după cum urmează:

În județul Sibiu, 110843 de hectare, în județul Brașov, 10683 de hectare, în Alba 614 hectare, în Mureș 174 hectare, și în județul Vâlcea un hectar.

Administrarea fondului forestier se face prin cele opt ocoale din subordinea Direcției Silvice Sibiu, și anume: Agnita, Arpaș, Avrig, Dumbrăveni, Mediaș, Miercurea Sibiului, Sibiu și Valea Cibinului – Săliște, ocoale silvice organizate în districte și cantoane silvice.

Pădurile administrate de ocoalele silvice din subordinea Direcției Silvice Sibiu, sunt împărțite astfel:

– 87% Păduri cu rol de protecție (Grupa I): a apelor, a solurilor, contra factorilor climatici naturali sau antropici, păduri cu funcții de recreere, dar și păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier;

– 13% Păduri cu rol de producție și protecție (Grupa a II a) – cuprind toate arboretele destinate în principal acoperirii nevoilor de lemn sau de alte bunuri (producție cât mai mare sau mai variată de lemn, producție cât mai mare de lemn de anumite sortimente, producție de lemn variată care să satisfacă nevoile de lemn ale gospodăriei însăși), însă, ele îndeplinesc în același timp și funcții de protecție (a apelor, a solului, climatică, de interes social, etc.).

De remarcat este faptul că pădurile proprietatea publică a statului administrate de Direcția Silvică Sibiu sunt certificate Forest Stewardship Council ® (FSC ® ), ceea ce garantează un management durabil al pădurilor, în concordanță cu principiile protejării mediului și a intereselor comunităților locale și astfel permite consumatorilor sa identifice produsele din lemn care provin din păduri gospodărite corespunzător.

FSC ® este o organizație non-guvernamentală al cărui scop este sprijinirea managementului pădurilor, ținând cont de protecția mediului, de aspectele sociale si de viabilitatea economica a modului de gospodărire. Produsele pădurii, din păduri certificate în cadrul sistemului FSC au permisiunea de a purta marca FSC. Aceasta marca permite consumatorilor sa identifice produsele din lemn care provin din păduri gospodărite corespunzător.

Din cele 122,3 mii hectare fond forestier, cca. 88,0 mii hectare sunt incluse în arii natural protejate de tipul Siturilor Natura 2000, din care 3,1 mii hectare sunt încadrate prin amenajamentele silvice în Tipul funcțional I al pădurilor  cu funcție integrală de protecție absolută, unde sunt interzise toate tăierile de arbori, iar peste 20 de mii de hectare sunt încadrate în Tipul funcțional II al pădurilor cu funcții speciale de protecție unde nu se efectuează tăieri comerciale de masă lemnoasă.

În ultimii ani Direcția Silvică Sibiu a inclus în Catalogul Național al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România 1.757,71 ha păduri virgine, situate pe versantul nordic al Munților Făgăraș și 93,80 ha păduri cvasivirgine în Munții Lotrului.

Ca activitate conexă precizăm faptul că Direcția Silvică Sibiu administrează și cinci fonduri de vânătoare, gestionarea durabilă a fondurilor cinegetice realizându-se atât cu menținerea biodiversității, cât și a calității vânatului, unde administrarea hranei complementare se va face în funcție de necesarul impus de condiţiile climatice, urmând să fie administrate anual 42 tone fibroase, 43 tone concentrate, 13 tone suculente şi 10 tone sare.

Astfel, preocuparea primordială a Direcției Silvice Sibiu este asigurarea permanenței stabilității biodiversității fondului forestier pe care îl administrează.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*