Administratorii de bloc trebuie să dea examen

Primăria Sibiu organizează, peste câteva săptămâni, un examen pentru atestarea administratorilor de imobile.

Persoanele fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de bloc în municipiul Sibiu trebuie să treacă un examen organizat de Primăria Sibiu în data de 24 septembrie, la ora 10.30, în conformitate cu prevederile legii 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Pentru a se putea înscrie la examenul prin care obțin această calitate, persoanele respective trebuie să îndeplinească următoarele condiții indicate în legislație:

– să aibă domiciliul în municipiul Sibiu;

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

– să aibă minim studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalate;

– să fie apte din punct de vedere medical și psihologic pentru a desfășura astfel de activități (să nu fi suferit de boli psihice);

– să fi urmat un curs de pregătire profesională organizat în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților;

– să nu fi fost condamnate sau să nu fie în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea unei infracțiuni.

Dosarul pentru înscrierea la examen se poate depune până în data de 17 septembrie la Centrul de Informații pentru Cetățeni din sediul Primăriei Sibiu situat pe strada Samuel Brukenthal, nr. 2. Acesta va cuprinde:

– un curriculum vitae,

– copii după: cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, actele de studii, certificatul de pregătire profesională pentru funcția de administrator de imobil

– certificatul de cazier judiciar

– certificatul medical care să ateste că este apt medical pentru funcția de administrator de imobil, cu mențiunea că nu se află în evidență cu boli neuropsihice

La depunerea acestor documente, persoana în cauză va prezenta originalele pentru confruntarea cu copiile.

Cei care promovează examenul scris din data de 24 septembrie vor fi ulterior evaluați și în cadrul unui interviu.

Mai multe informații, precum regulamentul de funcționare, bibliografia pentru examenul scris și cererea tip de înscriere pot fi găsite pe site-ul www.sibiu.ro, la secțiunea Asociații de proprietari: http://www.sibiu.ro/index.php/primaria/asociatii_proprietari. De asemenea, puteți contacta serviciul de resort din cadrul Primăriei Sibiu, camera 112 (etaj 1) sau la numărul de telefon 0269/208832.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*