Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

De astăzi, 1 octombrie, Direcția Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu a asigurat la sediul acestuia de pe B-dul Victoriei 1-3, camera S2 distribuirea formularelor tipărite (cerere – declarație pe proprie răspundere) necesare obținerii ajutorului pentru încălzirea locuințelor pe perioada iernii. Cei care nu pot ajunge la Primărie trebuie să știe că aceste formulare se pot descărca rapid și ușor accesând site-ul Primăriei Sibiu, la secțiunea INFORMAȚII PUBLICE – Acte necesare – Asistență Socială: http://www.sibiu.ro/index.php/primaria/document/35. Sibienii care doresc să primească subvenţia începând cu luna noiembrie trebuie să depună dosarele cel târziu pe 31 octombrie

,,Atunci când completează cererea, titularul are obligația să menționeze corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum se solicită în formular,, se precizează într-un comunicat al Primăriei Sibiu.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români sau străini cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în municipiul Sibiu, în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie (plafonul maxim până la care se acordă ajutorul fiind de 615 lei/membru de familie/lună), dar și în funcție de sistemul de încălzire a locuinței utilizat: gaze naturale, energie termică, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Prin familie se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru locuința de domiciliu, adică locuința aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Și locuinţa socială este considerată locuință de domiciliu.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă proprietarului locuinţei, dar și persoanelor care stau în chirie în locuință, în baza unui contract valabil.
Solicitantul are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altã formã de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordãrii ajutorului pentru încălzirea locuinţei, dacă deține astfel de bunuri în proprietate.
Persoanele care solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei.
La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Pentru obținerea ajutorului pentru încălzire pe toată perioada sezonului rece, noiembrie 2018-martie 2019, cererile însoțite de actele doveditoare se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Sibiu, din Sibiu, B-dul Victoriei 1-3, cam. S2 până în data de 15.10.2018.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se poate obține și după data de 20 octombrie, pe parcursul sezonului rece, începând cu momentul îndeplinirii criteriilor legale, respectiv începând cu luna depunerii cererii, dacă documentele se depun până în data de 20 a lunii respective; începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii și începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.


Viorica MAIER

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*