Amendă usturătoare pentru MIROSUL PESTILENȚIAL de la groapa de gunoi a Sibiului

Urmare a numeroaselor sesizări care reclamau disconfortul olfactiv resimțit de locuitorii din municipiul Sibiu, Garda Națională de Mediu a efectuat o acțiune de control la depozitul de deșeuri menajere și industriale de la Cristian, administrat de firma Tracon.

Controlul s-a desfășurat în perioada 17 ianuarie – 3 februarie și a fost efectuat de comisari din cadrul Comisariatului Județean Sibiul al GNM, cu sprijinul unei echipe a Comisariatului General. Urmare a celor constatate, societatea Tracon SRL a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 10.000 lei, se arată într-un comunicat de presă remis astăzi de Garda de Mediu. Atât nota de constatare, cât și procesul verbal au fost semnate cu obiecții de către operatorul economic, astfel încât există posibilitatea ca acesta să conteste măsurile și sancțiunile dispuse, în termen de 15 zile.

”Garda Națională de Mediu va verifica dacă operatorul a realizat măsurile stabilite, urmând să acționeze în consecință în cazul în care aceste măsuri nu au fost realizate în totalitate și la termen”, afirmă comisarul general al GNM, Bogdan Gheorghe Trif.

Deficiențe constatate

În timpul controlului, au fost constatate mai multe deficiențe în exploatarea depozitului de deșeuri. Astfel, puțurile de captare a gazului de depozit nu corespund cu prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 757/2004. La nivelul celulelor 1 și 2 nu se realizează degazarea activă, nefiind prevăzute în acest sens instalațiile stabilite de normativ, în speță puțuri colectoare de gaz de depozit conforme, sisteme de aspirație, stații de colectare, instalații de tratare a gazului (ardere controlată sau valorificare energetică). La nivelul celulei nr. 2 s-a constatat că gazul de depozit era evacuat direct în atmosferă. Totodată, au fost identificate scurgeri de levigat, din celula nr. 2 în zona digului de separare de celula nr. 3, acest lucru fiind cauzat de nivelul ridicat al levigatului din corpul celulei nr. 2. Pe celula nr. 3, aflată în operare, s-a constatat faptul că depozitarea deșeurilor se realizează pe întreaga suprafață a celulei de 2,5 ha, suprafața activă de depozitare fiind mult mai mare față de prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 757/2004, (frontul de lucru prevăzut în normativ este de maxim 2.500 mp).

Termen de conformare

Ca urmare a neconformităților identificate în timpul controlului, echipa de comisari de mediu a impus operatorului economic 11 măsuri cu termene de conformare, dintre care cele mai importante au fost: diminuarea suprafeței zonei active de depozitare a deşeurilor la maxim 2500 mp, depunerea și distribuirea deșeurilor în straturi de maxim 1 m, compactarea acestora și acoperirea periodică cu un strat de material inert de 10-20 cm, în vederea diminuării disconfortului olfactiv, conform prevederilor Normativului tehnic de depozitare a deșeurilor, apobat prin Ordinul MMGA nr. 757/2004; punerea în aplicare a unei soluții tehnice cu rol de colectare și tratare a gazului de depozit, respectiv degazarea activă, pentru celulele nr. 1 si nr. 2, care să fie conformă cerințelor stabilite prin Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 757/2004 și realizarea sistemului de drenaj şi evacuare a levigatului izolat față de sistemul de colectare a gazului de depozit, conform cerinţelor prevazute de Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 757/2004. Actualele puțuri de colectare, realizate din tuburi prefabricate din beton, neconforme, vor fi etanșeizate și izolate față de mediul exterior.

Printre măsurile impuse de comisarii de mediu se numără: pentru evitarea scurgerilor, se va menţine levigatul din corpul depozitului la un nivel minim, conform Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 757/2004 și vor fi depuse la autoritatea competentă de reglementare în domeniul protecției mediului documentele necesare astfel încât, la finalul perioadei de operare a depozitului, să existe avizate de către autoritatea de mediu toate măsurile legale care se impun, precum și sumele necesare pentru realizarea închiderii și monitorizării post-închidere. Documentația întocmită va cuprinde, în mod obligatoriu, calendarul de lucrări cu termene minime de realizare, justificate pe fiecare etapă de execuție și sumele estimate pentru realizarea acestora.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*