ANUNŢ. Comuna Sadu organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui teren

Comuna Sadu organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui teren.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sadu nr. 78/ 2021, Comuna Sadu, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, e-mail: contact@sadu.ro , organizează licitaţie publică deschisă, cu strigare, în vederea închirierii terenului având categoria de folosință ”curți-construcții”, amplasat în comuna Sadu, str. Căminului, nr. 3, județul Sibiu, în suprafață de 250 mp.

Destinația închirierii este desfășurarea activității comerciale de comerț cu materiale de construcții și instalații, iar închirierea se va face pe o perioadă de 10 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere.

Preţul de închiriere de la care se va porni licitaţia este de 1,50 lei/ mp/ lună.

Supralicitarea deschisă se va face la pasul de 0,50 lei/ mp, taxa de participare la licitație este de 50 lei, iar garanția de participare la licitație este de 500 lei.

Licitaţia se va desfăşura în data de 16 noiembrie 2021, ora 12:00 la sediul Primăriei Comunei Sadu.

Înscrierea la licitaţie se poate face până la data de 16 noiembrie 2021, ora 10:00.

În situația în care prima licitație se amână, se reprogramează pentru data de 23 noiembrie  2021 ora 12:00 la sediul Primăriei Comunei Sadu, iar înscrierea se poate face până la data de 23 noiembrie  2021, ora 10:00.

Caietul de sarcini cuprinzând instrucţiunile, documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie şi condiţiile de închiriere se poate ridica gratuit de la casieria Primăriei Comunei Sadu.

Precizăm faptul că accesul în cadrul instituției se face potrivit prevederilor HG nr. 1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021  privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea  si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (art. 12, pct. 4).

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*