Anunt de mediu

Giușcă Gheorghe, titular al proiectului ”Construire casă de vacanță, anexă gospodărescă, împrejmuire teren, branșament la rețeaua electrică, comasare imobile”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în cadrul procedurii de  evaluare adecvată pentru proiectul propus a fi amplasat în localitatea Avrig, str. Mlăci, FN, CF 102683, nr. top 102683, jud. Sibiu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, localitatea Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, județul Sibiu, în zilele de luni-joi, orele 8-16.30, vineri 8-14, precum și la adresa de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu http://apmsb.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 25.11.2016, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, localitatea Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, județul Sibiu, precum și la următoarea adresă de e-mil: office@apmsb.anpm.ro

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*