Anunț de participare pentru acordarea de finanțari nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pe anul 2018

Primăria comunei Poplaca, cu sediul în Poplaca, str. Andrei Șaguna nr.572, jud. Sibiu, cod fiscal 4270724, telefon 0269/573101,fax 0269/573100, e-mail p_poplaca@yahoo.com anunță a treia sesiune pentru acordarea de contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție bugetară 2018 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităților nonprofit de interes general în baza Legii nr.350/2005.
Finanțările nerambursabile se acordă conform HCL nr.21/06.03.2018 privind aprobarea Planului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al comunei Poplaca pentru activități nonprofit de interes general aferent anului 2018 și aprobarea Ghidurilor privind finanțările nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit și HCL nr.61 din 27.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin care s-a suplimentat bugetul alocat finanțărilor nereambursabile, cu suma de 40.000 lei, cu destinația culte.
Astfel, Primăria comunei Poplaca alocă pentru sesiunea a treia, următoarele fonduri disponibile:
–        Culte – 40.000 lei
Informațiile privind condițiile de finanțare si procedura de selecție a proiectelor sunt prevăzute în Ghidurile de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale comunei Poplaca, jud.Sibiu alocate pentru susținerea unor activități nonprofit de interes general aprobate prin HCL nr.21/2018.
Acestea se pot obține de la Primăria comunei Poplaca.
Solicitanții vor depune documentația prevăzută în Ghidul solicitantului,în doua exemplare (original și copie) la Registratura Primăriei comunei Poplaca.
Perioada de depunere a propunerilor de proiecte este  08.10.2018  – 08.11. 2018,  pentru a treia sesiune. Termenul limită pentru depunerea  propunerilor de proiecte este 08 noiembrie 2018 orele 11,00.
Evaluarea și selecția dosarelor se va efectua în perioada 09 – 15 noiembrie 2018.

PUBLICITATE

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*