Anunț licitație publică – Primăria orașului Avrig

Primăria oraşului Avrig, strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, tel. 0269/523101, fax: 0269/524401, cod fiscal 4241087, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică  cu strigare, a unui teren de 5000 mp –propietate privată a oraşului Avrig ,situat in intravilanul localitatii Marsa ,CF nr. 104790 Avrig , nr. top. 104790,  teren curti constructii. Terenul se afla la intrarea in localitatea Marsa, pe partea stanga intre str. Uzinei si Raul Marsa.

Licitatia va avea loc  in data de 29.02.2016, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Avrig. Taxa de participare la licitaţie este de 30 lei, preţul caietului de sarcini este de 20 lei. Garanţia de participare la licitaţie este de 2% din valoarea totală a terenului, respectiv 3047,8  lei lei. Plata se poate face în contul nostru: RO97TREZ5815006XXX000023 sau la caseria unităţii, in lei.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*