ANUNȚ Primăria comunei Nocrich (P)

Primăria Comunei Nocrich, judeţul Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, asistent din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Nocrich, județul Sibiu.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Nocrich – județul Sibiu, în data de 16 decembrie 2015, ora 11.00 –– proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Nocrich judeţul Sibiu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei Comunei Nocrich, judeţul Sibiu. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Nocrich, judeţul Sibiu.

PRIMAR

Vișa Ionel

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*