ANUNȚ PUBLICITAR privind procedura de închiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune Sibiu (P)

Direcţia Națională de Probaţiune, cu sediul în București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, demarează procedura de închiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune Sibiu.

Documentația de atribuire a contractului de închiriere, este pusă la dispoziția persoanelor interesate de către Direcţia Economică – Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Direcției Naționale de Probaţiune, camera 40, etajul 6, între orele 8.00-16.30, persoană de contact – Simona CHIRIȚĂ, telefon 0738.672.618, e-mail: simona.chirita@just.ro, sau se poate regăsi pe site-ul www.just.ro, accesând secțiunea Informații de interes public/achiziții publice.

Ofertele vor respecta cerințele tehnice din documentația de atribuire.

Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este „cel mai mic preț/metru pătrat”, aplicat la oferta care îndeplinește toate cerinţele de selecţie şi calificare solicitate.

Durata contractului de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional pentru o perioadă de încă 5 ani.

Ofertele pot fi depuse până la data de 24.09.2020, ora 10.00, la secretariatul Direcției Naționale de Probaţiune.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*