Apă Canal SA Sibiu pregătește un nou proiect european de 110 milioane de euro pentru extinderi și modernizări în infrastructura din județele Sibiu și Brașov

La sediul SC Apă Canal SA Sibiu a fost semnat contractul de servicii ”Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov în perioada 2014-2020”, anunță operatorul regional, printr-un comunicat de presă.

Contractul va fi finanțat din sursele proprii ale SC Apă Canal SA Sibiu și cofinanțat de Comisia Europeană și Guvernul României prin Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional de Infrastructură Mare (POIM).

Valoarea contractului semnat de ing. Mircea Niculescu, director general al Apă Canal SA Sibiu, și Bogran Boeru, administrator Romair Consulting, firma desemnată câștigătoare în urma procedurii de achiziție publică, este de 8.996.275 lei fără TVA, cu o durată de execuție de 69 de luni.

Obiectivul principal al acestui contract este asistența tehnică acordată SC Apă Canal SA Sibiu în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în valoare de aproximativ 110 milioane de euro pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov. Contractul prevede următoarele activități principale: elaborarea studiului de fezabilitate și a anexelor acestuia (studii topografice, studii geologice, expertize, studii de soluție etc.), elaborarea analizei cost-beneficiu și a anexelor cererii de finanțare, elaborarea proiectelor tehnice și a documentațiilor de atribuire pentru viitoarele contracte de lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului conform Legii 10/1995 pe durata derulării contractelor de execuție.

După întocmirea acestor documente și  obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM), în aria de operare a SC Apă Canal SA Sibiu se va îmbunătăți calitatea mediului, apele uzate din localitățile cu peste 2.000 de locuitori echivalenți vor fi epurate corespunzător, se vor extinde rețelele de apă potabilă la noi localități care nu au beneficiat încă de acest serviciu și se va eficientiza activitatea operatorului regional.

Pentru apa potabilă, consultantul va realiza documentațiile necesare pentru extinderea și reabilitarea a apoximativ 238 km de rețea de aducțiune și conducte magistrale de apă potabilă, 320 de km de rețea de  distribuție apă potabilă, construcția și reabilitarea a 35 de rezervoare de apă potabilă și a 16 stații de pompare apă potabilă. Valoarea estimată a investițiilor în infrastructura de apă potabilă prevăzută a fi finanțată în perioada 2016-2020 este de  aproximativ 78 milioane euro.

De asemenea, în cadrul acestui proiect sunt vizate și investiții în domeniul evacuării și tratării apelor uzate conform directivelor europene în domeniu prin construcția și reabilitarea a șase stații de epurare a apelor uzate, reabilitarea și extinderea a 150 de km de rețele de apă uzată, construirea a 28 de noi stații de pompare a apelor uzate. Valoarea estimată a investițiilor în infrastructura de apă uzată prevăzută a fi finanțată în perioada 2016-2020 este de  aproximativ 32 milioane euro.

În urma realizării acestor investiții, în aria de operare a SC Apă Canal SA Sibiu, gradul de conectare al populației la rețelele publice de apă potabilă va fi de aproximativ 98%, iar gradul de conformare privind epurarea apelor uzate a populației din aglomerările cuprinse între 2.000 locuitori echivalenți și 10.000 de locuitori echivalenți va fi de 100%.

SC Apă Canal SA Sibiu se află în pragul accesării unui al treilea proiect de investiții europene, după ISPA ( 2005 – 2010) cu o valoare de 37,58 milioane euro și POS Mediu ( 2007 -2016) cu o valoare de aproximativ 100 milioane de euro.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*