Apă Canal Sibiu SA angajează ingineri și electrician (P)

APĂ CANAL SIBIU S.A.  angajează pentru:

Biroul Administrativ Sibiu

Inginer în domeniul: construcții – 1 post

Cerinţe:

– studii superioare tehnice în domeniul construcții/studii politehnice

– experiența  în domeniu constituie avantaj

– cunoștințe temeinice de operare PC;

– permis conducere categ. B reprezintă avantaj;

– abilități muncă în echipă.

Serviciul Tehnic – Investiții – 2 posturi

Inginer în domeniul: instalații în construcții / hidrotehnică / mecanic

Cerinţe:

– studii superioare tehnice în domeniul: instalații / construcții / hidrotehnică  sau studii tehnice profil: mecanic sau construcții drumuri;

– experiență în domeniul instalațiilor de apă și canalizare sau lucrări de investiții;

– cunoștințe temeinice de operare PC;

– permis conducere categ. B reprezintă avantaj;

– experiența ca diriginte de șantier constituie avantaj;

– abilități muncă în echipă.

Sector Ocna Sibiului

Electrician de întreținere și reparații – cod COR 741307 – 1 post

Cerinţe:

– studii medii de specialitate în domeniul electric/electrotehnic/elecromecanic;

– min. 2 ani experiență profesională;

– apt lucru la înălțime, apt tură noapte;

– experiența în automatizări constituie un avantaj.

Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr. 6, Serviciul resurse umane, împreună cu copia diplomei şi adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 22.03.2019, ora 12.00.

Relaţii suplimentare la tel. 0269/222916.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*