APEL DE SELECȚIE Numărul de referinţă al Sesiunii cererii de proiecte M19.2(M02/2B)EURI -01/2023 – 10.04.2023

Grupul de Acțiune Locală GAL Mărginimea Sibiului anunță lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte Leader pentru Măsura M02/2B EURI “Sprijinirea tinerilor fermieri și a fermelor mici.

Data lansării apelului de selecție: 27.02.2023 Data limită de depunere a proiectelor: 10.04.2023 Beneficiarii eligibili: A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI-tânărul fermier aşa cum este el definit în ART 2 din R(UE) nr.1305/2013, (UE) nr. 807/2014, UE nr. 808/2014, (UE) nr. 808/2014 si persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier, aşa cum este el definit în ART 2 din R(UE) nr.1305/2013, (UE) nr. 807/2014, UE nr. 808/2014, (UE) nr. 808/2014, se instalează şi exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii şi la riscurile financiare legate de exploataţie şi deţine cel puţin 50 % + 1 din acţiuni B. SPRIJIN PENTRU FIRMELE MICI -Fermierii care au drept de proprietate şi/sau drept de folosinţă pentru o exploataţie agricolă care intră în categoria fermă mică conform definiţiei relevante cu excepţia persoanelor fizice neautorizate

Fondul disponibil – alocat în această sesiune, Contribuția publică alocată primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M02/2B EURI: 50.000 Euro, sprijin nerambursabil EURI.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: Sprijin pentru tinerii fermieri 50.000 Euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO si 40.000 euro pentru exploatațiile între 8.000 SO și 29.999 SO Sprijin pentru fermele mici : 15.000 Euro.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: GAL MĂRGINIMEA SIBIULUI, jud. Sibiu, localitatea Rășinari, str. Copăcele, nr. 189, cod 557200, Tel.: 0744526156, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele Depunerea poiectelor se va face la sediul GAL Mărginimea Sibiului din localitatea Rășinari, str. Copăcele, nr. 189, cod 557200, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Măsurile M02/2B EURI “Sprijinirea tinerilor fermieri și a fermelor micipot fi descărcate de pe pagina de internet http://galmarginimeasibiului.ro/.

Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului). Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

La sediul GAL MĂRGINIMEA SIBIULUIeste disponibilă  versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*