APEL DE SELECȚIE PROIECTE

APEL DE SELECȚIE PROIECTE

GRUPUL  DE ACŢIUNE LOCALĂ ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU anunță public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER :

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2-M1/6B  – 05/28.10.2022-29.11.2022

Data lansării apelului: 28 octombrie 2022

Măsura de finanțare deschisa: MĂSURA M1/6B –,,Dezvoltarea  si modernizarea  satelor din microregiunea Ţara Secașelor

Beneficiari eligibili:

  • autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) din teritoriul Gal Asociația Țara Secașelor Alba-Sibiu;
  • Unități de cult din teritoriul Gal Asociația Țara Secașelor Alba-Sibiu – doar pentru capele;

Fondul nerambursabil total disponibil:  538566,20 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect : 21500 euro.

Intensitatea sprijinului:

  • 100% pentru investiții negeneratoare de venit;
  • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;
  • 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Data limită pentru depunerea proiectelor: 29 noiembrie 2022.

Depunerea proiectelor se poate face in perioada: 28 octombrie 2022 – 29 noiembrie 2022, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 14.00, la Sediul GAL Asociația Țara Secașelor Alba-Sibiu, localitatea Ciugud, str. Simion Bran, nr. 50, comuna Ciugud, judetul Alba.

Date de contact: Pop Dan Doru -Manager, Arsu Marius – responsabil tehnic, tel.0770501021, email: asociatiatarasecaselor@yahoo.com

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați variantele detaliate ale apelurilor, disponibile în format electronic sau tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociației. Informaţii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil la sediul GAL pe suport tiparit si pe site-ul www.tarasecaselor.ro

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*