APEL DE SELECŢIE – SUBMĂSURA 19.2 Implementarea strategiei de dezvoltare locală 2014 – 2020

Grupul de acţiune Locală Microregiunea Hârtibaciu  (~GAL MH) anunţă lansarea cererii de proiecte

Data lansarii apelului: 14.02.2023

Număr de referinţă masuri deschise:

  1. M19.2 (MP3/6B) – 01/23-17.03.2023
    MP3/6B   Imbunatatirea serviciilor de baza destinate populatiei”

Beneficiari eligibili:

UAT-urile apartinatoare GAL MH si asocierile dintre acestea definite conform legislatiei in vigoare;

Fondul nerambursabil total, disponibil/masura MP3: 510.869,19 EURO

Intensitatea finanțării nerambursabile: 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Suma maxima nerambursabila/proiect: 55.000 euro 

  1. M19.2 (MN1/6A)-EURI – 01/23 – 17.03.2023

MN1/6A-EURI – Infiintarea de activitati nonagricole”

 

Beneficiari eligibili:

micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate; fermierii sau membrii unor gospodării agricole; fermieri ce au accesat măsurile MA1, MA2 şi MA3;

 

Fondul nerambursabil total, disponibil/masura MN1(EURI): 157.387,33 EURO

Intensitatea finanțării nerambursabile: 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Suma maxima nerambursabila/proiect: 39.346,83 euro

TERITORIUL GAL
Din teritoriul G.A.L. MH fac parte: Alțîna, Bârghiș, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Iacobeni, Marpod, Merghindeal, Mihăileni, Nocrich, Roșia, Șeica Mare, Șelimbăr, Vurpăr si Agnita. 

DATA LIMITA PANA LA CARE SE POT DEPUNE PROIECTE:

Proiectele din cadrul masurii MP3 si MN1(EURI) pot fi depuse în intervalul 14 FEBRUARIE –17 MARTIE 2023;

DEPUNEREA PROIECTELOR, se va realiza  în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-14.00 la secretariatul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Hartibaciu, din orasul Agnita, str. Avram Iancu, nr. 48, jud. Sibiu.

INFORMATII PRIVIND DEPUNEREA PROIECTELOR
Proiectele se vor întocmi in conformitate cu cerintele Ghidului Solicitantului aferent măsurii, disponibil în format electronic pe site-ul www.gal-mh.eu si fisei masurii MP3, respectiv MN1(EURI), continute de SDL a GAL MH, disponibile pe site-ul www.gal-mh.eu . Informatii detaliate aferente masurii lansate pot fi puse la dispozitie, pe suport electronic si tipărit la sediul GAL MH. 

ATENTIE! 

Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plati) este pana la data de 31.12.2025 (cu respectarea instructiunilor de plata – anexa la Contractul de finantare, privind depunerea ultimei cereri de plata aferenta proiectului). 

DATE DE CONTACT

Grupul de Actiune Locala – Gal Microregiunea Hartibaciu

Agnita, Avram Iancu, Nr 48, jud Sibiu; tel/fax. 0269-510030; www.gal-mh.eu

Informatii detaliate pot fi puse la dispozitie, pe suport electronic si tipărit la sediul GAL MH

Informatii referitoare la conformitatea proiectelor: L-V: 10.00 – 12.00

PERSOANE DE CONTACT

Elena Curcean – Manager GAL Microregiunea Hartibaciu;

e-mail: elena.curcean@gal-mh.eu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*