APEL DE SELECȚIE Numărul de referinţă al Sesiunii cererii de proiecte M19.2(M03/2C)–2/23 – 10 .04.2023

 

 

Grupul de Acțiune Locală GAL Mărginimea Sibiului anunță lansarea Sesiunii de cereri de proiecte Leader pentru Măsura M03/2C “Drumuri forestiere și agricole .

Data lansării apelului de selecție:     27 / 02 /2023

Data limită de depunere a proiectelor:  10 /04/2023

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  Depunerea poiectelor se va face la sediul Asociatiei “GAL Mărginimea Sibiului” din comuna Rășinari, str. Copacele, nr. 189, cod 557200, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00.

Beneficiarii eligibili:

  1. DRUMURI AGRICOLE

Unităţile administrativ-teritoriale şi asociaţii ale acestora constituite conform legislaţiei în vigoare pentru

  1. DRUMURI FORESTIERE:

Persoane juridice de drept privat/ alte forme de organizare proprietari de pădure şi/sau asociaţii ale acestora conform legislaţiei în vigoare;

Unităţile administrativ-teritoriale şi asociaţii ale acestora proprietari de pădure conform legislaţiei în vigoare

Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului conf. Legislaţiei în vigoare

Fondul disponibil – alocat în această sesiune, cu următoarele precizări: Contribuția publică alocată acestei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M03/2C: 46.110,50 Euro si Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 46.110,50 Euro;

Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului). Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate; Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunilor se pot obține la sediul GAL Mărginimea Sibiului – Jud. Sibiu, Com. Rășinari, str. Copacele, nr. 189, cod 557200, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00, tel 0744 526 156

 Informații detaliate privind accesarea și derularea  Măsurii M03/2C “Drumuri forestiere și agricole sunt cuprinse în Ghidul solicitantantului elaborat de GAL Mărginimea Sibiului și pot fi descărcate de pe pagina de internet a GAL Mărginimea Sibiului http://galmarginimeasibiului.ro/;

La sediul GAL Mărginimea Sibiului este disponibilă  versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate!

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*