APM Sibiu inventariază sursele de poluanți atmosferici

S-a deschis sesiunea de raportare 2016 în vederea realizării inventarelor de emisii pentru anul 2015. Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Sibiu a anunţat operatorii economici și instituţiile care deţin date referitoare la sursele de poluanţi atmosferici că s-a deschis sesiunea de raportare online în Sistemul Integrat de Mediu (SIM). Sesiunea de raportare este deschisă în perioada 15 ianuarie – 15 martie.

Amenzi mari

Potrivit legii privind calitatea aerului înconjurător, nerespectarea obligaţiei titularului de activitate de a furniza autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane juridice.

Chestionare online

În acest context, toți deţinătorii de informații necesare elaborării inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici trebuie să completeze chestionarele aferente activităţilor desfăşurate în anul 2015 în aplicaţia „SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” disponibilă pe site-ul ANPM (https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public). Pentru completarea corectă a chestionarelor se poate consulta documentul „Ghid de utilizare a sistemului SIM.Inventar Emisii”, disponibil la aceeași adresă.

În absența unei conexiuni la internet, cei în drept trebuie să se prezinte la sediul APM Sibiu cu chestionarele completate în funcție de specificul activității, în format tipărit (conform anexei nr. 3 la O.M.M.P nr. 3299/2012 referitor la aprobarea metodologiei de elaborare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă). „Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul APM Sibiu din Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, la numărul de telefon: 0269 422653, interior 111. Persoane de contact:  consilier Maria Dascălu, Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, e-mail: maria.dascalu@apmsb.anpm.ro, consilier Roxana Ursescu, Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, e-mail: roxana.ursescu@apmsb.anpm.ro“, se arată într-un comunicat de presă al agenției.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*