Au curs contestațiile la definitivat. 51 de candidați din 74 cu media sub 8 s-au plâns

Azi s-a încheiat etapa de depunere a contestațiilor la rezultatele obținute de candidații care au susținut examenul de definitivat.

Rezultatele finale se afișează la centrul de examen (Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu) și pe site-ul www.definitivat.edu.ro, în data de 4 august 2021.

Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.

La nivelul județului Sibiu, din cei 74 de candidați care au obținut sub media 8 (media minimă de obținere a certificatului de definitivat), 51 de candidați au depus contestații.

În conformitate cu ordinul nr. 5434/2020 din 31 august 2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, art. 40, alin. 2-4, în cazul în care diferenţa – în plus sau în minus – dintre nota acordată la soluţionarea contestaţiei şi nota acordată la evaluarea lucrării este mai mică de 1,5 puncte sau egală cu 1,5 puncte, rămâne definitivă nota acordată la soluţionarea contestaţiei.

În cazul în care diferenţa – în plus sau în minus – dintre nota acordată la soluţionarea contestaţiei şi nota acordată la evaluarea lucrării este mai mare de 1,5 puncte, lucrarea este reevaluată de alţi doi evaluatori, nominalizaţi prin decizie a inspectorului şcolar general, în conformitate cu prevederile procedurii specifice privind evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor. Rezultatul acestei ultime evaluări este definitiv, reprezintă nota finală acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei şi poate fi atacat numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

Pe discipline de concurs, situația contestațiilor depuse la notele obțiute la examenul scris este următoarea:

 

Proba de concurs Număr contestații depuse
BIOLOGIE 2
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 7
EDUCATIE MUZICALA SI STUDII TEORETICE 1
EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ)  

1

GEOGRAFIE 2
ISTORIE 2
LIMBA ROMÂNĂ ĂI LITERATURA PENTRU COPII ĂI METODICA ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRADINIȚA DE COPII 3
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ 1
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN INVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR  

1

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MODERNĂ 1
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 3
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICA, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE / COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII / MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (INVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)  

 

14

MATEMATICĂ 4
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 4
RELIGIE ORTODOXĂ 4
TURISM ȘI SERVICII 1
Total general 51

 

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*