Benedek Zacharie: „Ordonanța privind prețurile plafonate la energie așteaptă doar promulgarea din partea Președintelui României”

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de cameră decizională, noile modificări la ordonanța din energie care stabilește prețurile plafonate pe care le vor plăti populația și firmele de la 1 ianuarie 2023 și care se vor aplica până în 2025.

Pentru ca noile prețuri să intre în vigoare ele mai trebuie doar promulgate de către președinte.

Astfel, potrivit deputatului UDMR Benedek Zacharie, de anul viitor, noile prețuri plafonate vor fi următoarele:

Maximum 0,68 lei/KWh, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0-100 KWh inclusiv, următorii clienți:

  1. clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0-100 KWh inclusiv
  2. clienţii casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicalenecesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri și a unei declaraţii pe propria răspundere. Prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate.
  3. clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copiicu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri și a unei declaraţii pe propria răspundere. Prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate.

Maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022 de catre clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01-300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; consumul de energie electrică ce depăşeşte 255 KWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh; Consumul de energie electrică cuprins între 255 si 300  KWh/lună se facturează la prețul de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus iar in  cazul in care consumul depaseste 300/KWh luna intreg consumul se factureaza la pretul de 1,3 lei/kWh;

Maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentatului legal pentru următoarele categorii de consumatori:

  1. întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;
  2. operatorii/operatorii regionali definiţi la art.2 lit.g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art.1 alin.(2) lit.a), b), b1), c) şi h) din Legea nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Metrorex S.A.;
  3. operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;

Maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare. Plafonarea menționată în prezentul articol se aplică și pentru situațiile în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale;

Maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d), precum și pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată; diferența de consum lunar de energie electrică se facturează la prețul de maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus;

Maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, pentru ceilalți consumatori casnici și noncasnici de energie electrică.

„Am reușit împreună cu colegii de coaliție să implementăm un amendament prin care entitățile cu care producătorii de energie electrică încheie contracte de hedging vor fi supraimpozitate” a declarat deputatul UDMR Bendek Zacharie pentru Mesagerul de Sibiu.

„Începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorii de energie electrică, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfăşoară activitatea de trading şi agregatorii care tranzacţionează cantităţi de energie electrică şi/sau gaze naturale pe piaţa angro, precum si partenerii din contractele financiare de asigurare a riscurilor (contracte de hedging) ai producătorilor de energie electrică plătesc o contribuţie la Fondul de Tranziţie Energetică”, arată amendamentul PSD-PNL-UDMR.

Furnizor de ultimă instanță dedicat pentru CET-urile care rămân fără gaze

Un alt amendament al coaliției PSD-PNL-UDMR stabilește că ANRE numește, pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2023, un furnizor de ultimă instanță pentru locurile de consum cu un consum anual mai mare de 28000 MWh ale fiecărui producător de energie termică ajuns în situația de a nu avea asigurată furnizarea de gaze naturale. Furnizorul de ultimă instanță numit are obligația ca în perioada ianuarie – martie 2023 să asigure furnizarea gazelor naturale la locurile de consum ale producătorului de energie termică alocate acestuia de către ANRE.

Furnizorii nu mai au voie să trimită oferte-tip cu prețuri mai mari decât plafoanele

Un alt amendament prevede că furnizorii nu vor mai avea voie să le trimită clienților cu prețuri plafonate oferte-tip care includ prețuri mai mari decât plafoanele stabilite de stat. Furnizorii au trimis în ultimele luni oferte, pentru clienții cărora le expira contractul, chiar și la prețuri de 3 lei/KWh, deși aceștia plătesc în cele din urmă tot prețul plafonat.

„În perioada 01 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, prețul din ofertele tip pentru clienții prevăzuți la alin. (1) și/sau (2), elaborate și publicate de către furnizorii de energie electrică/gaze naturale nu poate depăși valoarea prețului final facturat prevăzut la alin. (1) și/sau (2)”, arată amendamentul.

Pentru gaze naturale, Ordonanţa prevede că în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este:

Maximum 0,31lei/kWh pentru clienţii casnici.

Maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, de preţul de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, beneficiază şi clienţii noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei din cadrul sistemelor de distribuţie închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*