Bilanț la Poliție. A crescut VIOLENȚA! Iar viteza excesivă a ucis zeci de sibieni

Pe parcursul anului trecut, un an complex din punct de vedere socio – economic, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, prin eforturile întregului colectiv de polițiști, dar și al personalului contractual, a continuat activitățile de asigurare a ordinii și liniștii publice, intervenție la apelurile de urgență, diminuare a riscului rutier, dar și de gestionare a unor evenimente sportive și culturale de amploare.

 

Situația operativă complexă nu a condus însă la o diminuare a atenției acordate protejării membrilor comunității și bunurilor acesteia, prevenirea și controlul fenomenului infracțional reprezentând o constantă în efortul susținut de aplicare a literei legii, fără a ignora spiritul ei.

Una dintre cele mai importante și eficiente resurse în cadrul unei instituții este cea umană, urmărindu-se astfel, pe parcursul întregului an, realizarea unui management responsabil și eficient, în scopul îndeplinirii unor obiective esențiale în cadrul instituției, la data de 31.12.2022 procentul de ocupare a funcțiilor prevăzute fiind de 82,6%.

De la începutul lunii august 2021, a fost operaționalizat Serviciul Pregătire Profesională, având ca principale atribuții coordonarea, monitorizarea și evaluarea pregătirii de specialitate și a celei din domeniul intervenției polițienești, respectiv pregătire tactică, pregătire în domeniul educației fizice și autoapărării, în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare și al conducerii autovehiculelor de serviciu în regim prioritar.

Obiectivul principal al acestei structuri este dat de realizarea unui proces de instruire teoretică și practică de calitate pentru constituirea unui corp polițienesc bine pregătit, pentru a face față provocărilor unui mediu operativ extrem de dinamic.

În anul 2022, polițiștii acestei formațiuni au desfășurat 92 de cursuri/stagii în domeniul formării profesionale continue, 19 ședințe de tragere cu armamentul și 81 de activități de pregătire teoretică, respectiv mânuirea armamentului, iar în domeniul conducerii în regim prioritar, polițiștii sibieni au participat la 42 de sesiuni de pregătire.

În cadrul activității de prevenire desfăşurată în anul 2022 de către efectivul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii au fost vizate, prin programele naţionale, proiectele şi campaniile de prevenire iniţiate la nivel local, trei domenii importante, considerate priorităţi în domeniul prevenirii criminalităţii, respectiv: prevenirea infracțiunilor contra persoanei (dispariții de copii, agresiuni sexuale, violență domestică, victimizare minori), prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului și prevenirea criminalității informatice.

În cursul anului, cele peste 2.200 de activităţi desfăşurate pe linia informării și prevenirii antiinfracţionale şi antivictimale a cetățenilor realizate în școli, on-line sau față în față, au avut peste 15.000 de beneficiari.

Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, poliţiştii au desfășurat numeroase activităţi de menţinere a ordinii publice, fiind vorba, în concret, despre 17.182 de intervenţii la evenimente, dintre care 9.337 în mediul urban și 7.845 în mediul rural. 1.607 au fost intervenţii la evenimente semnalate prin Centrul Operațional al I.P.J. Sibiu, 1.683 la evenimente semnalate direct de către cetățeni, 314 la evenimente ca urmare a sesizării din oficiu și 13.578 la solicitări prin S.N.U.A.U. 112.

În urma activităților operative desfășurate, respectiv 2.177 de controale și 1.941 de acțiuni, au fost descoperite 1.533 de  infracţiuni, dintre care 1.046 de infracţiuni în flagrant delict, și au fost aplicate 50.363 de sancțiuni contravenționale în valoare de 20.967.380 de lei.

Efectivele inspectoratului au intervenit pentru aplanarea a 3.604 stări conflictuale, din care 1.708 intrafamiliale, 305 între grupuri și 1.591 de conflicte din alte motive.

Pentru prevenirea și combaterea infracționalității în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ au fost executate 2.634 patrulări, iar polițiștii au participat la 635  de activități educativ-preventive în unitățile de învățământ.

În anul 2022,  apelurile către Sistemul Unic pentru Apeluri de Urgență 112 au necesitat 13.578 de  intervenții. Referitor la sesizările primite prin Sistemul 112, precizăm că 1.765 nu s-au confirmat. Au fost constatate și aplicate 249 de sancțiuni contravenționale, pentru apelare abuzivă, conform O.U.G. nr. 34/2008, în valoare 451.530 de lei.

Analiza indicatorilor privind numărul de infracţiuni sesizate în perioada  2021 – 2022 evidențiază pentru anul 2022 un trend ascendent al infracționalității sesizate, cu un plus de 9,39%. Infracționalitatea judiciară a crescut cu 12,61%, iar infracționalitatea de altă natură înregistrează o creștere cu 10,19%. Pe un trend descendent se situează infracţionalitatea economico-financiară, care a cunoscut o scădere cu 15,62%.

În cursul anului 2022, au fost sesizate 10.488 de infracțiuni, cu o faptă mai mult față de anul 2019, iar în urma analizei situației operative,  rezultă o creștere a criminalității stradale cu 16% a numărului de infracțiuni stradale sesizate.

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a infracţionalităţii asociate violenţei în familie, în cursul anului 2022  au fost sesizate 1.945 de fapte, 1.778 dintre acestea fiind sesizate prin SNUAU 112.

În privinţa modalităţii de protejare a victimelor violenţei domestice, în cursul anului 2022, au fost emise de către instanțele de judecată 201 ordine de protecție, 99 provenind din ordine de protecție provizorii.

În perioada de referință, au fost emise 283 (+81) de ordine de protecție provizorii, 156 în mediul urban (+35) și 127 (+46) în mediul rural.

Infracţionalitatea sesizată contra persoanei a crescut în anul 2022 cu 12%, infracţionalitatea de mare violenţă a scăzut cu 10 fapte. Faptele de lovire sau alte violențe au crescut cu 16% și s-au înregistrat scăderi ale infracțiunilor de viol, mai precis cu 5%.

Infracţionalitatea sesizată contra patrimoniului a cunoscut în anul 2022 o creștere de 7%, față de anul anterior. Astfel, se remarcă o creștere a numărului de furturi sesizate (+6,2%), a infracțiunilor de înșelăciune (+6,4%), dar și a infracțiunilor informatice +4,17%).

În anul 2022, criminalitatea economico-financiară sesizată, a scăzut cu -15%, iar polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat activități în 910 dosare penale.

Evaziunea fiscală a rămas la aceleași cote  din punct de vedere al numărului de infracțiuni sesizate, în cursul anului 2022 fiind înregistrate 20 de dosare (același număr și în 2021). Pe această linie au fost soluționate 56 de dosare, din care 4 cu referat de terminare a urmăririi penale.

În cadrul dosarelor instrumentate la nivelul Serviciului de Investigarea a Criminalității Economice pe contrabandă, corupție și criminalitate economico-financiară au fost dispuse 7 măsuri preventive, fiind reținute/arestate 7 persoane.

Prejudiciile recuperate la emiterea referatelor de terminare a urmăririi penale în dosarele penale au însumat 24.231.580 de lei, dintr-un total reclamat de 27.190.360 de lei.

Prejudiciile efectiv recuperate în cursul anului 2022, atât în dosare penale soluționate, cât și în dosare nesoluționate, aflate încă în lucru, se ridică la sumele de 22.483.268 de lei prin măsuri asiguratorii și 13.416.300 de lei prin acorduri de recunoaștere a vinovăției și restituirea bunurilor ce au făcut obiectul dosarelor penale.

Activitățile de urmărire și extrădare derulate pe parcursul anului 2022 au constat în primirea spre executare a 148 de mandate/sentințe penale, fiind soluționate 140. În perioada analizată, 9 persoane au fost extrădate/predate către România.

Au fost desfăşurate activităţi de căutare a persoanelor dispărute, fiind clarificate 322 de cazuri de dispariţie (238 de minori și 84 de persoane majore), situaţii în care persoanele au fost încredinţate familiei sau internate în centre de profil.

De asemenea, au fost dispuse de către organele judiciare 285 de măsuri de supraveghere judiciară, dintre care 231 reprezentând măsuri de supraveghere prin control judiciar şi 54 de măsuri de arest la domiciliu.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat 40 de cazuri de încălcare a obligaţiilor stabilite de organul judiciar, fiind sesizate instanţele de judecată, care au dispus schimbarea măsurii iniţiale pentru 11 cazuri, din control judiciar în arest la domiciliu în 3 cazuri, din control judiciar în arestare preventivă în 5 cazuri și din arest la domiciliu în arestare preventivă în 3 cazuri.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 146/2021, în anul 2022, la nivelul judeţului Sibiu, au fost întocmite 12 dosare penale pentru săvârşirea infracţiunii de evadare de către persoanele aflate cu măsura preventivă a arestului la domiciliu, constând în încălcarea de către aceştia a obligaţiei de a nu părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu.

În domeniul silvic, în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în acest domeniu, au fost desfășurate 585 de acțiuni și 612 controale în fondul forestier, pe linia provenienţei, prelucrării, depozitării şi valorificării materialului lemnos și pe linia legalităţii transportului materialului lemnos.

În perioada analizată, au fost descoperite 739 de infracţiuni la regimul silvic și au fost aplicate 759 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 1.200.000 de lei. Totodată, s-a dispus confiscarea cantităţii de 1.363,73 de metri cubi de material lemnos, în valoare de 496.770 de lei.

Au fost confiscate şi indisponibilizate 2 autovehicule, 4 atelaje hipo, 14 fierăstraie mecanice, precum și alte bunuri.

Pe linia regimului armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase, în scop preventiv şi de constatare, au fost desfăşurate 453 de acţiuni şi controale.

În cadrul activităților, au fost întocmite 135 de dosare penale, au fost aplicate 62 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 28.000 de lei şi s-a dispus anularea dreptului de a purta şi folosi arme şi muniţii faţă de 71 de deținători.

În anul de referință, au fost eliberate 113 permise de port armă și prelungită valabilitatea altor 189 de permise.

De asemenea, au fost indisponibilizate 52 de arme de foc, 2.629 de bucăţi muniţie, 2.028 de kg de explozivi (artificii și petarde), 3.780 de kg de substanțe de protecție a plantelor, 20.181 de kg și 458 de litri de substanțe periculoase,  574 de kg și 985 de litri de deșeuri periculoase,  2.67 de kg de mercur, 176 de kg de carne de vânat și 45 de bucăți de trofee de vânat.

Specialiștii Serviciului Criminalistic au efectuat 3.069 de deplasări în teren.  În urma cercetărilor la fața locului, s-a reușit ridicarea a 18.294 de diferite categorii de urme, respectiv urme papilare, biologice, traseologice, înscrisuri şi alte urme.

În urma activităților desfășurate pe linia analizei și interpretării urmelor papilare, au fost identificate 94 de persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni.

În cadrul Biroului de Expertize si Constatări Criminalistice, au fost efectuate 202 expertize şi constatări, fiind supuse examinării 1.637 de materiale sau urme, în vederea formulării concluziilor, fiind identificate 54 de persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni.

În domeniul siguranței școlare, la data de 08.09.2020, prin Ordinul O.M.A.I. nr.1842, la nivel naţional şi judeţean s-a înfiinţat Direcţia/Biroul Siguranţa Şcolară, în scopul asigurării şi consolidării climatului de siguranţă în unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar şi zonele adiacente.

Această structură organizează activităţi specifice de cunoaştere, monitorizare, intervenţie şi evaluare a problematicilor şi a fenomenului infracţional în mediul şcolar preuniversitar şi universitar.

Astfel, în cursul anului 2022, au fost desfăşurate 794 de activități cu caracter informativ-preventiv adresate elevilor, fiind abordate teme precum răspunderea penală a minorilor, bullyingul, prevenirea faptelor cu violență, a faptelor împotriva patrimoniului, prevenirea consumului de droguri și a traficului de persoane, respectarea regulilor de circulație.

Au fost desfășurate 216 acțiuni, din care 62 de acţiuni pe linia prevenirii absenteismului şcolar, 57 pe linia respectării regimului circulaţiei rutiere şi 97 pe alte linii.

Structurile de ordine publică și poliție rutieră au acționat în zona adiacentă unităţilor de învăţământ  preuniversitar în scopul menținerii siguranţei elevilor şi a cadrelor didactice,  prin activităţi de supraveghere şi patrulare în mediul urban şi cel rural, atât la intrarea orelor de curs, cât şi pe timpul zilei.

Poliţiştii de la structurile rutiere din cadrul tuturor subunităţilor de poliţie, precum şi cei desemnaţi cu atribuţii pe această linie, au verificat înainte de debutul anului şcolar legalitatea documentelor vizând autovehiculele destinate transporturilor de elevi, existenţa verificării stării tehnice a acestora, precum şi semnalizarea rutieră din zona unităţilor de învăţământ preuniversitar (indicatoare orizontale, verticale, precum și marcajele rutiere), sub aspectul existenței şi al viabilității acestora.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat 48 de acțiuni și 189 de controale și au aplicat 197 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 77.360 de lei.

La nivelul biroului, au fost sesizate 43 de infracțiuni la Legea nr. 205/2004, republicată, privind protecția animalelor. La O.U.G. nr. 55/2002, republicată, privind regimul câinilor periculoşi, în perioada supusă analizei, au fost sesizate 14 infracțiuni.

Prevenirea accidentelor grave și a consecințelor acestora reprezintă în continuare unul dintre obiectivele prioritare în cadrul Inspectoratului.

Polițiștii rutieri au acţionat permanent pentru reducerea riscului rutier, combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere şi sancţionarea celor care nu respectă regulile de circulaţie, punând în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice.

În efortul susținut de reducere a accidentelor rutiere precum și a consecințelor acestora, prin activitățile preventive și de constatare, în anul 2022, poliţiștii rutieri din cadrul birourilor/formaţiunilor de profil au constatat 834 de infracțiuni la regimul rutier şi au aplicat 39.196 de sancţiuni contravenţionale.

De asemenea, au fost reţinute 3.557 de permise de conducere şi au fost retrase 1.723 de certificate de înmatriculare.

În ceea ce privește riscul rutier, în perioada de referință, în județul Sibiu au fost înregistrate 434 (+14,51%) de accidente de circulaţie ușoare, în urma cărora au fost rănite ușor 593 (-7,05%).

Din punctul de vedere al consecinţelor acestor accidente, indicatorii analizaţi au evidenţiat faptul că cele 89 (-19,82%) de accidente rutiere grave s-au soldat cu decesul a 32 (-20%) de persoane și 78 (-16,13%) rănite grav.

Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave au fost viteza excesivă sau neadaptată la condiţiile de drum, neacordarea de prioritate pietonilor și indisciplina pietonilor.

Pentru siguranța călătorilor în stațiile de cale ferată, în trenurile de călători, în Aeroportul Internațional Sibiu, precum și pentru prevenirea producerii unor accidente la trecerile la nivel cu calea ferată, polițiștii Biroului de Poliție Transporturi Sibiu au desfășurat, în sistem integrat, 160 de acțiuni.

În perioada analizată, au fost înregistrate 51 de infracțiuni și au fost aplicate 552 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 149.290 de lei. Au fost verificate 648 de trenuri regio și interregio.

Au fost depistați 37 de urmăriți naționali, dintre care 31 de minori dispăruți.

În ceea ce privește relația cu cetățeanul, în anul de referință, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Județean Sibiu au fost înregistrate 5.575 de petiții.

Conducerea instituției a primit în audiență 251 de persoane și au fost consiliate alte 213.

În ceea ce privește activitatea Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, aceasta s-a desfăşurat la cele 6 ghişee de lucru cu publicul existente în județul Sibiu, fiind eliberate 53.669 de certificate de cazier judiciar (+1,93%) și 4.907 de adeverințe de integritate comportamentală (-0,24%).

Printre principalele priorități stabilite în cadrul instituției pentru anul 2023, se regăsesc perfecționarea sistemului de formare profesională şi pregătire continuă prin utilizarea unor metode eficiente şi expuneri demonstrative cu participare în sistem mixt (specialişti de la mai multe structuri operative), în special a polițiștilor tineri, încadrați în ultimii ani; suplimentarea organigramei inspectoratului cu funcții de execuție și încadrarea acestora în domeniul ordinii și siguranței publice și poliției rutiere, în scopul creșterii siguranței cetățeanului, concomitent cu reducerea numărului infracțiunilor stradale, a celor comise cu violență, precum și a riscului rutier.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*