Bugetul împacă pe toată lumea

Bugetul Consiliului Județean pentru anul 2016 a fost votat în unanimitate, ieri, de către consilierii județeni întruniți în prima ședință ordinară din acest an. Au fost prezenți 30 din cei 32 de aleși. Bugetul este unul al dezvoltării, care susţine proiectele de dezvoltare economică și socială.

Consiliul Judeţean Sibiu va avea un buget de 295,3 milioane lei, cu 7,8 % mai mare față de anul trecut.

Cum se adună banii la buget

CONSILIERI JUDETENIPentru realizarea veniturilor preconizate pentru 2016, în sumă de 265,1 milioane lei, principalele surse sunt: veniturile proprii (101,7 milioane lei), reprezentând 38,4 % din total venituri (impozite, taxe, contribuţii, vărsăminte: 4,3 milioane lei; cote defalcate din impozitul pe venit: 67,5 milioane lei și sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului: 29,9 milioane lei), sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată – 89,3 milioane lei, ce reprezintă 33,7 % din total venituri (sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului – protecţia copilului, persoane cu handicap, programul „Lapte-corn” şi programul „Mere în școli”, pentru învăţământul special – pentru cele 5 şcoli speciale şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu – 74 milioane lei; sume defalcate din TVA pentru drumuri judeţene şi comunale – 7,8 milioane lei și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local -7,5 milioane lei) și subvenţii de la bugetul de stat: 74 milioane lei, reprezentând 27,9 % din total venituri (finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap: 56,6 milioane lei; finanțarea programului național de dezvoltare locală: 13,5 milioane lei; finanţarea investiţiilor în sănătate: 2,8 milioane lei; finanţarea Camerei Agricole: 0,6 milioane lei și finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială: 0,5 milioane leia). Totodată, excedentul la sfârșitul anului anterior este de 30,2 milioane lei.

Cum se vor cheltui fondurile

Cheltuielile sunt împărţite în două secţiuni. La capitolul Funcţionare au fost alocați 248,7 milioane lei, ceea ce reprezintă 84 % din buget (în creştere cu 17,5 % faţă de cheltuielile realizate în 2015) din care: asistență socială: 115,8 milioane lei (46,5%), cultură: 38,6 milioane lei (15,5%), transporturi: 33,5 milioane lei (13,5%), învățământ: 33,1 milioane lei (13,4%), autorități publice – CJS: 11,9 milioane lei (4,7%), alte servicii (Salvamont, Evidența Populației, rezerva bugetară): 8,2 milioane lei (3,2%), sănătate: 4,4 milioane lei (1,8%) și dobânzi și rate: 1,5 milioane lei (0,6%).

La capitolul Dezvoltare au fost alocați 46,6 milioane lei, reprezentând 16 % din buget, cu 25 % mai mici, comparativ cu anul 2015 (au fost încheiate proiectele europene, inclusiv cel pentru managementul deșeurilor) din care: transporturi: 23,4 milioane lei (50,2%), sănătate: 11,8 milioane lei (25,3%), asistență socială: 6,5 milioane lei (14%), cultură: 2,2 milioane lei (4,7%) și autorități publice – CJS: 0,9 milioane lei (1,9%)

Fonduri defalcate pe cheltuieli

La  capitolul Asistență socială, suma alocată se ridică la 122,3 milioane lei (41,4 % din totalul bugetului pentru anul 2016). Pe lângă finanțarea cheltuielilor de funcționare și a unor lucrări curente, cele mai importante investiții vor fi pentru modernizări și reabilitări la CITO Dumbrăveni, CIA Agnita și Centrul de plasament Agârbiciu pentru care se alocă anul acesta un total de 3,7 milioane lei.

La Transporturi, bugetul alocat este de 56,9 milioane lei, ceea ce reprezintă 19,3 % din bugetul anului 2016. În continuarea programului multianual privind reabilitarea drumurilor comunale, Consiliul Judeţean Sibiu va realiza în anul 2016 aproximativ  121  km pe 21  drumuri comunale  cu o valoare  estimată de peste 8,8 milioane lei: DC5 Șeica Mare-Petiş, DC7+DC7A Motiş-Metiş, DC22 Dupuş-Biertan, DC23 DJ142E-Ernea, DC24 Biertan-Copşa Mare-Valchid, DC34 DJ106-Beneşti-DC35, DC35 Nocrich-DJ106, DC39 Nocrich-Ghijasa,DC44 DJ106-Fofeldea, DC60 DC59-Turnu Roşu, DC68 Sibiel-Crinţ, DC72 Apoldu de Jos-Sângătin, DC79 Șeica Mică-Şoroştin, DC80 Şoroştin-lim.jud.Alba, DC2 Slimnic-Pădureni, DC26 Laslea-Malâncrav, DC45 DJ106-Hosman, DC48 Arpaşu de Jos-Cârţişoara, DC54 DJ106S-Nou, DC81 Turnu Roşu-Mănăstirea Turnu Roşu și DC82 Sibiel (DC68)-Cabana Oţetea. Printre lucrările în infrastructura de drumuri judeţene se numără continuarea modernizării a patru drumuri judeţene: DJ 105D Săsăuş-Agnita, inclusiv poduri şi podeţe – 16 km, DJ 104 G Săcădate-Nou, inclusiv poduri şi podeţe – 18,86 km, DJ 142 B Blăjel-Bazna-Boian – lim.jud Alba, inclusiv poduri şi podeţe – 3,43 km și DJ 142 J Şeica Mare-Şeica Mică – 7,85 km. De asemenea, se vor realiza şi lucrări noi, printre care: pod la Bogatu Român, pe DJ 141 C, consolidare DJ 106 E Jina-Şugag, consolidare versant 105 D la km 150 + 300 și nlocuire traversare LEA (linie electrică aeriană) 400 Kv în zona stâlpilor nr.119-200 a DJ 142 J Şeica Mare – Şeica Mică.

Pentru programul anual privind lucrările de reparaţii şi întreţinere a drumurilor judeţene şi comunale, Consiliul Judeţean a alocat peste 16 milioane lei, în program fiind cuprinse 55 de drumuri judeţene și comunale: DC5 Șeica Mare-Petiş, DC7+DC7A Motiş-Metiş, DC22 Dupuş-Biertan, DC23 DJ142E-Ernea, DC24 Biertan-Copşa Mare-Valchid, DC34 DJ106-Beneşti-DC35, DC35 Nocrich-DJ106, DC39 Nocrich-Ghijasa, DC44 DJ106-Fofeldea, DC60 DC59-Turnu Roşu, DC68 Sibiel-Crinţ, DC72 Apoldu de Jos-Sângătin, DC79 Seica Mica-Şoroştin, DC80 Şoroştin-lim.jud.Alba, DC2 Slimnic-Pădureni, DC26 Laslea-Malâncrav, DC45 DJ106-Hosman, DC48 Arpaşu de Jos-Cârţişoara, DC54 DJ106S-Nou (DJ104G), DC81 Turnu Roşu-mănăstirea Turnu Roşu, DC82 Sibiel (DC68)-Cabana Oţetea, DJ106A Sibiu-Răşinari-Păltiniş-Şanta, DJ106A1 varianta Răşinari-intrare Răşinari-inters. DJ106A, DJ106A2 Varianta Păltiniş-Schit-int. DJ106A (Șanta), DJ106B DN1-Ocna-Loamneş-Şoroştin-Ţapu-DN14B, DJ106C Sibiu-Cisnădie-Sadu, DJ106D DN1-Cisnădie-Cisnădioara-Dumbrava Sibiului-Răşinari-Poplaca-Orlat-Săcel-DN1, DJ106E Cristian (intersecție DN1)-Orlat-Sibiel-Vale-Sălişte-Galeş-Tilişca-Rod-Poiana Sibiului-Jina-lim.jud. Alba, DJ106F Miercurea Sibiului (intersecțue DN1)-lim.jud.Alba, DJ106G Poiana-Dobârca-Miercurea-Apoldu de Jos-Ludoş-Gusu-int. DJ107B,DJ106J DJ106A-Gura Râului-Orlat (intersDJ106E), DJ106M G.Rîului-baraj Cibin-coada Lacului,DJ106N Păltiniş-Rozdeşti-Valea Frumoasei-DN67C, DJ106R Sibiu-Poplaca, DJ106S DJ106-Daia-Roşia-Vurpăr, DJ106T Ocna-Topârcea-int.DJ106G(Ludoş), DJ107B Slimnic-Mândra-Alămor-Păuca-lim.jud.Alba, DJ141 Mediaș-Moșna-Pelișor-Bârghiş, DJ141A Șeica Mare-Boarta-Mihăileni-Răvăşel-Metiş-Vecerd-DJ106, DJ141B Şaroş pe Târnave-Biertan-Richiş-DJ141, DJ141C inters. DJ107B-Bogatu-Broşteni-lim.jud.Alba, DJ141D DJ107B-Presaca-lim.jud.Alba, DJ141E DN14-(Colonia Târnava)-Târnava, DJ142A Mediaş-Dârlos-Curciu-lim.jud.Mureş, DJ142B Blăjel-Bazna-Boian-lim.jud.Alba, DJ142C Dumbrăveni-lim.jud. Mureș, DJ142E Dârlos-Alma-Dumbrăveni-Hoghilag-DN14, DJ142F DJ142E (Alma)-Ațel-DJ141B (Richiș), DJ142G Copşa Mică-Valea Viilor-Motiş-Mihăileni,DJ142H Bazna-Bazna Băi, DJ142J Șeica Mare-Șeica Mică, DJ143 DJ106-Iacobeni-lim.jud.Mureş, DJ143A Laslea-Rondola-Nou Săsesc-sonde-Ruja-inters.DJ106, DJ143B Sibiu-Rusciori-Mag-Amnaş-Apoldu de Jos (inters DJ106G) și DJ151B int.DJ142C-lim.jud.Mureş.

Secțiunea Cultură beneficiază de 40,8 milioane lei, adică 13,8 % din bugetul anului curent, în timp ce învățământul special va primi 33,1 milioane lei, ceea ce reprezintă 11,2 % din bugetul total al judeţului.

Sănătate – 5,5 % din buget

La Sănătate au fost distribuite 16,2 milioane lei, ceea ce reprezintă 5,5 % din buget. Spitalul Clinic Judeţean de urgenţă Sibiu va primi 7,8 milioane lei. Banii vor fi folosiți pentru  execuţie staţie de oxigen, ORL – reabilitarea imobilului, reabilitare imobil Spital nou partea necuprinsă în proiectul cu Ministerul Sănătăţii şi Banca Mondială: secţiile Cardiologie I, Cardiologie II, Obstetrică, Ginecologie, Farmacie, Laborator, Spălătorie şi Bloc alimentar și dotări.

Spitalul de psihiatrie va avea de cheltuit 2 milioane lei pentru reparaţii capitale: Psihiatrie V (refăcut instalaţii electrice, sanitare, încălzire, reparaţii uşi, refacere tencuială, zugrăveli, montat covor PVC), proiectare şi execuţie etajare şi mansardare Psihiatrie I, reparaţii capitale Pavilion central, reparaţii capitale magazie material, reparaţii capitale Pavilion Psihiatrie VI, proiect pentru evaluare a riscului de incendiu și dotări.

Spitalul de pneumoftiziologie va beneficia de 1,5 milioane lei pentru reabilitare Pavilion I – recompartimentare saloane, reabilitare instalaţie electrică, canalizare, alimentare cu apă caldă şi apă rece, înlocuire geamuri, reabilitare acoperiş şi aer condiţionat.

Serviciul Public Salvamont va primi pentru sediul nou 500.000 lei, în timp Serviciul Public Sala Transilvania va primi fonduri pentru execuţie termoprotecţie structură metalică plafon sală (219.000 lei) și reparaţie capitală suprafaţă de joc (181.000 lei).

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*