Bugetul pe 2018. Mic, dar ambițios

De la începutul anilor 2000 nu a mai avut județul Sibiu un buget atât de auster. Consilierii județeni au votat în unanimitate, dar fără tragere de inimă, proiectul de buget pentru anul 2018, în valoare de aproape 389 milioane de lei, care implică reducerea cheltuielilor cel puțin cu o treime. „Pentru Direcția Economică, perioada întocmirii bugetului a fost un duș rece, una dintre cele mai grele din istoria Consiliului Județean. Totuși, am reușit să avem echilibru în realizarea bugetului pe 2018 și să alocăm fonduri pentru investiții“, spune președintele Daniela Cîmpean.

Ședința extraordinară de ieri după-amiază de la Consiliul Județean a durat doar 8 minute, iar principalul punct de pe ordinea de zi a fost aprobarea bugetului pe 2018. O ședință scurtă, în condițiile în care banii sunt oricum puțini, iar disputele nu și-au mai avut rostul. De altfel, în ședințele pe comisii, toate formațiunile politice și-au dat mâna și s-au înțeles asupra împărțirii fondurilor.

Conducerea strânge cureaua

De la începutul anilor 2000 nu a mai avut județul Sibiu un buget atât de auster. La situația nefastă a contribuit din plin Guvernul, prin aprobarea noii legislații fiscale. Astfel, sumele alocate de la bugetul de stat au scăzut considerabil. Noroc că lucrurile se mai echilibrează datorită situații economice bune a județului, dar și capacității Consiliului Județean de a atrage fonduri europene importante, cifrate la cel puțin 100 de milioane de lei. Practic, suntem în situația de a ne descurca în mare parte singuri, deoarece banii de la bugetul de stat ajung doar pentru funcționare și câteva proiecte de infrastructură. Secțiunea de investiții a avut mult de suferit. În contextul în care fondurile sunt puține, a fost nevoie de bani și din cadrul excedentului bugetar de anul trecut pentru a continua sau a începe noi investiții absolut necesare. În acest an, excedentul bugetar se cifrează la 73 milioane de lei, 63 de milioane fiind alocate pentru investiții. În ceea ce privește funcționarea instituției județului, se vor face economii la contractele de mentenanță, utilități și combustibil, iar salariații nu vor mai participa la cursuri de perfecționare. Totodată, anul acesta nu se vor mai putea face angajări, decât dacă se vor elibera posturi. Doar în aceste condiții vor ajunge banii de salarii pentru zece luni.

Guvernanții au lucrat în defavoarea administrației locale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a comunicat Consiliului Județean Sibiu sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, respectiv cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA. Consiliului Județean i-au fost repartizate 160.776.000 lei, cu 47.696.000 lei mai puțin față de alocările inițiale pentru anul 2017. Având în vedere alocările pentru acest an, coroborat cu efectele aplicării Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv creșterea fondului de salarii cu 27.890.000 lei față de anul 2017, responsabilii CJ vor fi nevoiți să reducă cheltuielile de funcționare cu aproximativ o treime.

DANIELA CÎMPEAN | președinte: „Pentru Direcția Economică, perioada întocmirii bugetului a fost un duș rece, una dintre cele mai grele din istoria Consiliului Județean. Este un buget de austeritate, fără nici o îndoială. Totuși, am reușit să avem echilibru în realizarea bugetului pe 2018 și să alocăm fonduri pentru investiții. Investițiile se fac prin atragerea fondurilor europene și a banilor din programe guvernamentale și nu prin banii alocați prin legea bugetului de stat.“

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu susținerea sistemului de protecție a copilului (15.516.000 lei) și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap (25.088.000 lei) sunt insuficiente pentru buna funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu și a centrelor din subordine, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare fiind de 72.200.000 lei, ceea ce reprezintă acoperirea acestora în procent de 56%. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unităților de învățământ special și a centrelor județene de resurse și asistență educațională primite prin Legea bugetului de stat (1.677.000 lei) acoperă 72% din necesar. În aceste condiții, când cheltuielile sunt mai mari decât veniturile prognozate, iar bugetul trebuie să fie echilibrat, se impune luarea măsurilor de reducere a fondurilor destinate cheltuielilor cu bunurile și serviciile, asigurându-se pentru acestea un procent de aproximativ 70% față de execuția anului 2017 și a celor de personal cu reducerea de 12% față de necesarul ce trebuie acoperit pentru anul în curs, la nivelul posturilor ocupate, inclusiv pentru cheltuielile privind asigurarea plății contribuțiilor personalului neclerical. Totodată, au fost diminuate alocațiile pentru susținerea unităților de cult, de la 1,5 milioane de lei la 1 milion, pentru reparații, întreținere și consolidare lăcașuri de cult, cu menținerea numărului de personal neclerical, care, conform legii, primește finanțare prin bugetul Consiliului Județean, respectiv 544 de posturi.

Tragem ponoasele peste tot

„Modificările Codului Fiscal, prin reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, începând de la 1 ianuarie 2018, au ca efect imediat reducerea veniturilor încasate la nivelul Consiliul Județean și, practic, duc la imposibilitatea asigurării cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului Județean Sibiu și a celorlalte 22 de unități subordonate. Menționăm, de asemenea, faptul că nu au fost asigurate de la bugetul de stat sursele de finanțare (urmare a descentralizării unor servicii publice), pentru finanțarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, finanțarea unor cheltuieli pentru domeniul de intervenție privind apărarea, ordinea publică și situațiile de urgență, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale Aeroportului Internațional Sibiu, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, iar sumele primite de la bugetul de stat pentru drumurile județene și comunale, respectiv suma de 9.092.000 lei acoperă doar 30 la sută din necesar“, explică Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean. Ar fi fost nevoie de aproape 29 milioane de lei pentru întreținerea drumurilor județene.

Veniturile secțiunii de funcționare, în sumă de 246.373.000 lei, sunt necesare pentru plata salariilor, a bunurilor și serviciilor, precum și pentru buna funcționare a Consiliului Județean Sibiu și a instituțiilor subordonate.

Veniturile estimate ale secțiunii de dezvoltare, în sumă de 78.921.000 lei, provin din proiectele finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (41.667.000 lei), din proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (22.921.000 lei), subvenții de la bugetul de stat necesare derulării proiectelor finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile (6.438.000 lei),  subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor publice de asistență socială (7.468.000 lei), precum și din Fondul Social European (427.000 lei). Necesarul de finanțare pentru proiectele de investiții pentru anul 2018, de 142.367.000 lei, se va asigura din excedentul anilor precedenți, prin acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 63.456.000 lei, și din veniturile prognozate a fi încasate de la bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile, urmare a derulării proiectelor de investiții, semnate și asumate pentru acest an, în cuantum de 78.921.000 lei.

ÎNTREȚINERE și REPARAȚII – 2018

VALOARE

 (mii lei)

FONDURI UTILIZATE

DRUMURI
Covoare bituminoase – 77,5 km 18.125 Buget local
Tratamente bituminoase – 148.090 mp 950 Buget local

PRINCIPALELE INVESTIȚII – 2018

VALOARE

(mii lei)

FONDURI UTILIZATE

OBSERVAȚII

Ambulanța Sibiu – reabilitare termică clădire 2.260 Buget local
Spital Clinic Județean – reabilitare imobil secția ORL 1.284 Buget local
Spital Psihiatrie – reabilitare și modernizare Pavilion Central 3.012 Buget local
Sala Transilvania – lucrări pentru asigurarea cerințelor de securitate la incendiu 2.748 Buget local
CRRPH Dumbrăveni – modernizare și echipare sediu 3.475 Buget local
Centrul Îngrijire și Asistență Agnita – modernizare, extindere , echipare clădire 2.487 Buget local
Centru Plasament Agârbiciu – modernizare, extindere , echipare clădire 5.057 Buget local
Centru de Plasament Guliver Sibiu – reparații fațade 980 Buget local
Centrul de Plasament Orlat – reparații capitale pavilioane (administrație, școală, club) 675 Buget local
Spital Clinic Județean de Urgență – Secția Clinică de Neurologie – reabilitare, modernizare, echipare 5.800 PNDL

2018 – 2021

Total investiție – 30.278 mii lei

 

Construire pod – DJ105A km 15+890 – Săsăuș 2.487 PNDL 2018
Modernizare DJ 106T Ocna Sibiului – Topîrcea 6.554 PNDL

2018 -2020

Total investiție – 27.500 mii lei

Total lungime – 14,837 km

 

Modernizare DJ171, Mediaș – Moșna – Pelișor –  Bârghiș 19.753 POR

2018 – 2020

Total investiție – 84.612 mii lei

Total lungime – 25,816 km

Reabilitare DJ 106 Agnita – Sighișoara 14.885 POR

2018 – 2020

Total investiție – 118.625 mii lei

Total lungime – 36,879 km

Reabilitare DJ106B, Ocna – Loamneș – Șoroștin – Țapu 14.922 POR

2018 – 2020

Total investiție – 121.135 mii lei

Total lungime – 35,009 km

Revigorarea turismului în situl UNESCO Valea Viilor prin Modernizarea drumului județean DJ 142G Copșa Mică – Motiș – Valea Viilor 1.706 PNDL

2018 – 2020

Total investiție – 21.478 mii lei

Total lungime – 9,7 km

Reabilitarea și modernizarea DJ 107B Păuca – Alămor – Mândra – Slimnic 16.800 PNDL

2018 – 2020

Total investiție – 80.695 mii lei

Total lungime – 35,127 km

 

STUDII – 2018

VALOARE (mii lei), bugetul CJ

Studiu Fezabilitate EXECUȚIE BAZA SALVAMONT PĂLTINIȘ    80
Studiu de Audit Medical, Studiu de Prefezabilitate și Studiu de Fezabilitate – NOUL SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 10.000
Documentației în vederea obținerii Avizului de Oportunitate și a documentației Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism solicitate în Certificatul de Urbanism nr. 1738/17.08.2017 620
Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) + reparații capitale – Sectia Chirurgie Plastică Spital Clinic Județean 2.500
DALI + reparație- Bloc Operator dotare cu 2 săli cu Flux Circular Laminar – Spital Clinic Județean  700
Studiu de Fezabilitate pentru înființare căsuțe tip familial la 2 centre (Orlat și Prichindelul Sibiu) din subordinea DGASPC Sibiu 500
PLAN AMENAJAREA TERITORIULUI DOMENIUL SCHIABIL BÂLEA    

                    

300
PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR                                               50

 


Cosmin PAL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*