Bugetul pe 2023 al comunei Sadu a fost adoptat

Consilierii locali ai comunei Sadu au votat în ședința de joi, 26 ianuarie, bugetul comunei pentru 2023.

Principale proiecte ale primăriei Sadu pentru acest an sunt:

Continuarea și finalizarea proiectului de construire a unei grădinițe cu program prelungit. Investiția este finanțată prin Compania Națională de Investiții și are o valoare totală de 5.282.965,98 lei, din care cofinanțarea bugetată se ridică la 20.000 lei.

Reabilitarea moderată a clădirilor din domeniul public (Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu, Căminul Cultural, Primărie (corp A + B, clădirea Complex Comercial). Investiția este finanțată prin PNRR și are o valoare totală de 9.192.487,74 lei, din care cofinanțarea bugetată se ridică la 100.000 lei.

Stadiul actual: cerere de finanțare în evaluare.

Mediul (Investiții rețele edilitare utilități Sadu – Tocile)

Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Sadu, cartier Tocile. Investiția se derulează prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și are o valoare totală de 35.231.546,20 lei, din care finanțarea acoperă 28.000.000,00 lei și cofinanțarea bugetată este de 30.000 lei.

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov; rețele de apă, stații de pompare si branșamente apă potabilă în Tocile. Investiția este implementată de operatorul S.C. Apă Canal S.A. prin Programul Operațional de Infrastructură Mare cu cofinanțare de la bugetul local în valoare de 38.000 lei.

Infrastructură integrată de apă, canal, gaze și energie electrică în cartierul tineretului „Ozone Smart”. Investiție finanțată din bugetul local (studiul de fezabilitate, avize și autorizații), cu o alocare bugetară de 15.000 lei și surse atrase.

Studiu de fezabilitate și cerere de finanțare pentru rețele și unități de măsură inteligente de gaze – depus spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Valoare totală a investiției de 13,416,854.41 lei, din care cofinanțare bugetată de 30.000 lei.

Mobilitatea & Infrastructura de drumuri

Reabilitare străzi, comuna Sadu – etapa II + etapa III, lucrări privind amenajare trotuare, canalizare pluvială, pista de biciclete, zone parcare, pe străzile: Cisnădiei, Talmaciului, Pr. Dimitrie Bunea ( parțial), Pr. Gheorghe Boorel, Prejbei, Uzinei, Aleea Uzinei .II. Aleea Ioan Săvoiu, cu o valoare totală a investiției de 6.109.994,31 lei, finanțată de la bugetul local și surse atrase. Suma bugetată se ridică la 500.000 lei.

Trotuar cu rețea de canalizare pluvială și pistă de biciclete în Tocile, strada Sadului.

Investiție finanțată prin PNRR și bugetul local, cu o valoare totală de 1.113.022,47 lei și sumă bugetată de 72.000 lei.

Amenajare traseu cicloturistic „Mocănița Valea Sadului”. Investiție finanțată prin PNRR și bugetul local, cu o valoare totală de 2.495.513,54 lei și sumă bugetată de 100.000 lei.

Demolare podețe existente și construire podeț nou, Str. Câmpului. Investiție implementată prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny”, cu o valoare totală de 2.307.538,86 lei și sumă bugetată 50.000 lei.

Construire pod peste Râul Sadu, zona Dârste. Investiție implementată prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny”, cu o valoare totală de 1.872.161,15 lei și sumă bugetată de 50.000 lei.

Stadiul actual: evaluare cerere de finanțare.

Urbanismul și amenajarea teritoriului

Planul urbanistic general; procesul de avizare. Investiție finanțată din fonduri guvernamentale, cu o valoare totală a investiției de 154.700 lei și sumă bugetată de 95.795 lei. Proiectul se află în stadiu de avizare și aprobare.

Amenajamentul silvic pentru fondul forestier proprietate publică a Comunei Sadu. Investiție finanțată din bugetul local din alocările PNDR, cu o valoare totală de 346.819,55 lei și sumă bugetată de 307.000 lei.

Cadastru general. Continuarea lucrărilor de cadastrale a imobilelor situate în extravilanul localității. Investiție finanțată prin programul național de cadastru derulat de A.N.C.P.I. prin O.C.P.I Sibiu, cu finanțare de 454.946 lei, sumă bugetată de 45.946 lei.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*