Căldură cu subvenții. Ce trebuie să faci pentru a primi AJUTORUL de la primărie

Serviciul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Sibiu primeşte începând de luni, 5 octombrie, dosare pentru obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece.

calorifer, incalzire iarnaFacilitatea se acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români sau străini cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în municipiul Sibiu, diferenţiat în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum şi de sistemul de încălzire – gaze naturale, energie termică, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Cine poate depune dosarul

Titularul, adică reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului trebuie să depună o declaraţie pe proprie răspundere. Cererea este un formular tipizat care este disponibil la sediul Serviciului de Asistenţă Socială, de pe bulevardul Victoriei 1-3, cam. S02, începând cu data de 5 octombrie. Ghişeele sunt deschise de luni până joi, între orele 8 și 15, iar vineri între orele 8 și 12. De asemenea, documentul poate fi descărcat de pe site-ul instituţiei, la secțiunea „Anunțuri publice”: http://www.sibiu.ro/ro2/pdf/formulare/formular_incalzire_2013.pdf. Angajaţii acestui serviciu public vor sta la dispoziţia cetăţenilor pentru a le furniza informaţii necesare în completarea documentelor.

Cum completăm dosarul

La completarea cererii, titularul are obligaţia să menţioneze corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formular. Pe http://www.sibiu.ro/index.php/primaria/document/35 se găsește o definiţie a termenilor de „familie”, „persoană singură” şi „locuinţă de domiciliu sau reşedinţă”, pentru a putea completa corect formularul. În vederea stabilirii dreptului, primarul solicită acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte localităţi, conform cererii.

Condiții

Conform legii, nu au dreptul sa beneficieze de ajutor pentru încălzirea locuinţei familiile sau persoanele singure care deţin în proprietate unul dintre bunurile cuprinse în „Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei”, stabilită prin anexa 2 la normele metodologice aprobate prin HG nr. 920/2011. Lista poate fi consultată online pe http://www.sibiu.ro/index.php/primaria/anunt/2896 sau la afişierul de la sediul Serviciului Asistenţă Socială, din Primăria veche. Municipalitatea va efectua verificări în aceste dosare şi, în cazul în care se constată că o persoană care deţine bunuri de pe această listă a solicitat totuşi ajutorul pentru încălzire, beneficiarul în cauză va returna sumele primite şi va răspunde penal. Sibienii care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei. La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Depunerea dosarelor

Cererile de acordare a ajutorului de încălzire a locuinţei, însoţite de actele doveditoare, se depun la sediul Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu, din B-dul Victoriei 1-3, cam. 2 până la data de 30 octombrie, pentru constituirea dreptului la încălzire pe toată perioada sezonului rece, 1 noiembrie 2015 – 31 martie 2016. În cazul cetăţenilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pe parcursul sezonului rece (după 30 octombrie), dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se constituie începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii. În cazul persoanelor care primesc dreptul la ajutor social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se va acorda începând cu acea lună.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*