Calendar | 11-13 septembrie

11 septembrie

1721     CAMERARIUS, Rudolf Jakob (n. 12 febr. 1665, Tübingen – d. 11 sept. 1721, Tübingen) – 300 de ani de la moarte: botanist și fiziolog german (Stănciulescu, 2005, p. 191).

1971     BĂNESCU, Nicolae (n. 16 dec. 1878, Călărași – d. 11 sept. 1971, București) – 50 de ani de la moarte: bizantinolog, cu o specializare în limba greacă și literatură bizantină la München (1910-1912), unde își trece și doctoratul în 1914.  Între 1907 și 1911 a funcționat ca inspector școlar, profesor și director de liceu. După participarea la Războiul de Reîntregire Națională ca ofițer în rezervă, a fost numit profesor de istorie bizantină la Universitatea din Cluj (1919-1938), apoi la București (1938-1947). A îndeplini funcția de rector al Universității din Cluj (1924-1926). A scris lucrări de popularizare a istoriei (Chipuri și scene din Bizanț) monografii (monumentala lucrare închinată marelui om politic și bărbat de Stat Ion I. C. Brătianu (1864-1927), Craiova, Ramuri, [s. a.]), cuvântări festive dedicate unor personalități istorice naționale (Academia Grecească din București și școala lui Gheorghe Lazăr, Marele vornic Iordache Golescu, Ioan Maiorescu, Gheorghe Bariț – rolul său în cultura națională), comunicări științifice (Declinul Famagustei. Sfârșitul Regatului de Cipru, Bizanțul și romanitatea de la Dunărea de Jos, Le dénéral byzantin de Sucidava). A fost membru şi vicepreşedinte al Academiei Române (Ștefănescu, 1978, p. 50).


12 septembrie

1921     LEM, Stanislaw (n. 12 sept. 1921, Liov – d. 27 mart. 2006, Cracovia) – 100 de ani de la naștere: scriitor polonez, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori ai genului science fiction. Trăsătură specifică literaturii postbelice, amestecul de specii, se poate observa şi în litera­tura science fiction. Originar din Lvov, Stanislaw Lem s-a stabilit în 1946 în Cracovia, unde a absol­vit studiile de medicină la Universitatea Jagiellonă. Stăpânind cunoştinţe în domeniul biologiei şi structurând lecturi bogate în domeniul fizicii, chimiei şi filosofiei, Lem şi-a ales ca modalitate de expresie science fiction; lesne fiind de înțeles că această specie nu era expusă restricţiilor impuse de cerinţele politice schimbătoare. Solaris este unul dintre romanele lui Lem despre imposibilitatea comunicării dintre om și o formă de viață extraterestră. Solaris este numele atribuit unei planete care, deși studiată de diferite generații de savanți de pe Pământ, rămâne o enigmă. Tema cărții este, în esență, nu întâlnirea omului cu o nouă formă de viață – oceanul – care scapă înțelegerii sale, ci întâlnirea cu sine, cu existența lui trecătoare (Stănciulescu, 2005, p. 739).


13 septembrie

1431     MANTEGNA, Andrea (n. 1431, Isola Mantegna – d. 13 sept. 1506, Mantova) – 590 de ani de la naștere; 515 ani de la moarte: umanist, geometru, arheolog (1000 de tablouri ale unor picturi de geniu, Editura Aquila ‘93, 2006, p. 75).

1876     ANDERSON, Sherwood (n. 13 sept. 1896, Camden – d. 8 mart. 1941, Colón, Panama) – 145 de ani de la naștere: prozator american (Danțiș, 1981, p. 32).

1941     SÁNCHEZ, Oscar Arias – (n. 13 sept. 1941 – d.?) – 80 de ani de la naștere: președinte al Republicii Costa Rica).


Irina RACOVIȚAN / Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*