Calendar | 17 septembrie

1881     BACOVIA, George (pseudonim pentru George Vasiliu) (n. 1881, Bacău – d. 1957) – 140 de ani de la naştere: poet român, format la școala simbolismului literar francez. Tehnică unică în literatura română, cu vădite influențe din marii lirici moderni francezi pe care-i admira. Lirică simbolistă („Plumb”, „Scîntei galbene”, „Cu voi”), exprimînd sentimentul solitudinii, monotonia vieții burgheze, obsesia morții, nevroze și atitudini halucinante, în decorul dezolant al periferiei provinciale. Poemele în proză („Bucăți de noapte”, „Dintr-un text comun”) prelungesc motivele, stările și imaginile poeziei. Opera sa depășește prin profunzime și modernitate categoriile tematico-stilistice ale simbolismului, ea fiind produsul unei conștiințe traumatizate, bîntuită de mari obsesii existențiale, anticipînd totodată literatura absurdului. Biografia lui nu este pe măsura operei sale, neavând nimic din cea a decadenților, fiind anti-rimbaldiană (Rimbaud invita poetul modern să viziteze nevăzutul, neauzitul, nepipăitul și nemirosibilul pentru a putea reinventa poezia). Prin operă, Bacovia își depășește epoca, aparținând poeziei române moderne ca unul dintre marii precursori, reușește adică să reinventeze poezia, silind-o să coboare în micul infern al existenței lui curente (Plumb, Scântei galbene, Stanțe burgheze) (Stănciulescu, 2005, p. 102).

1921     CHINTILĂ, Spiru (n. 17 sept. 1921, Bazargic) – 100 de ani de la naștere: pictor român (Barbosa, 1976, p. 104).

 

SPIRU CHINTILĂ (n. 17 sept. 1921- d. 25 apr. 1985), un artist cerebral prin excelență, la centenarul nașterii sale

Spiru Chintilă s-a născut la 17 septembrie 1921 la Bazargic, capitala județului Caliacra, fost teritoriu românesc situat la sud de județul Constanța, astăzi în Bulgaria. Bunicul din partea tatălui, Spiru Cantil(l)i, era italian venit din Veneția la sfârșit de secol XX, stabilit la Brăila, ca expert betonist în poduri. Iani Chintilă, tatăl său, se ocupa cu agricultura și comerțul de cereale, mama era casnică, româncă din Medgidia – Vasilica Lazăr. Încă de mic, a fost atras de artă și de poezie, dar nu a reușit să studieze pictura decât după cel de-al Doilea Război Mondial.

A urmat studiile gimnaziale la Bazargic, apoi secundare la Liceul Mircea cel Bătrân din Constanța. A participat la război ca ofițer în rezervă, pe frontul antihitlerist. S-a dedicat apoi picturii, urmând cursurile Academiei Libere de Pictură din București, sub îndrumarea lui Francisc Șirato, Camil Ressu, Al. Ciucurenco, arh. Horia Teodoru. A debutat la Salonul Oficial din 1947 și a participat la toate expozițiile de stat și municipale. În cadrul Uniunii Artiștilor Plastici a devenit membru (1955), secretar (1959) și, în același timp, președinte al Fondului Plastic, activitatea de bază rămânând munca în atelier. Astfel, realizează aproximativ 2000 de picturi, dar și desene, Schițe din război, monotipuri, guașe, cartoane pentru tapiserii, mozaicuri ceramice, chiar și picturi murale. Sunt remarcabil de dense participările la expoziții naționale și internaționale, care ating cifra de 200. A pornit cu picturile intens colorate ale artei fovilor, ca Derain și Matisse, apoi s-a apropiat de realismul socialist, apoi de pictura cubistă în genul lui Picasso și Braque, pentru ca, în final, să fie considerat unul dintre cei mai autentici exponenți ai contructivismului și cubismului din istoria picturii românești.

Bibliografie:

Barbosa, 1976, p. 104.

Adina Nanu, Florica Cruceru, Spiru Chintilă, Editura Meridiane, 1989.


Irina RACOVIȚAN / Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*