Campania de împădurire continuă!

Deși, ca în fiecare an, în data de 15 aprilie s-a încheiat campania ”Luna plantării arborilor”, campania de împădurire continuă.

Din păcate, în acest an au fost programate puține acțiuni împreună cu instituțiile de învățământ gimnaziale și liceale, precum și cu diverse firme și ONG-uri de profil și care aveau ca scop să explice rolul pădurii în viața tuturor și importanța gospodăririi durabile a acesteia, urmare a pandemiei provocate de Covid-19.

Cu toate acestea, personalul silvic a fost în teren în permanență, iar lucrările s-au executat conform graficului stabilit, cu muncitorii forestieri.

2 milioane de puieți

Materialul de plantat necesar a fost produs de către Direcția silvică Sibiu în pepinierele proprii, din sămânță recoltată din rezervațiile de semințe și plantajele proprii. Astfel, numărul puieților apți de plantat se ridică în această primăvară la 2 milioane, din care 1,3 milioane reprezintă necesarul Direcției silvice Sibiu pentru plantațiile din acest an, iar restul de 700.000 de puieți au fost redistribuiți prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva sau au fost valorificați către alți administratori de pădure, în vederea plantării.

În continuare, în pepiniere au rămas puieții pentru anii viitori. Totodată, au fost scoși din solarii peste 800.000 puieți de molid și larice, urmând ca aceștia să fie repicați în pepiniere unde vor mai sta doi ani înainte de a fi apți de plantat. În locul acestora s-au semănat deja 410 metri pătrați în trei solarii, urmând ca până la sfârșitul lunii să mai fie semănați încă 500.

Împăduriri în zonele de deal și munte

Până la această dată, plantațiile și completările au fost realizate aproape în totalitate în zona de deal, urmând ca după sărbătorile pascale să se reia activitatea de împădurire în zona de munte, dacă vremea va permite având în vedere stratul de zăpadă destul de gros care persistă. Astfel, s-au plantat integral 105 hectare, 61 ha în fondul forestier proprietate publică a statului și 43 ha în pădurile administrate pe bază de contract, aparținând altor proprietari și s-au executat completări în plantațiile din anii trecuți pe 14 hectare în fondul forestier proprietate publică a statului. În total au fost plantați cca. 500.000 puieți din speciile gorun, stejar pedunculat stejar roșu, salcâm, fag, frasin, paltin de munte, pin silvestru, brad, larice și molid.

Lucrările de împădurire vor continua  să se desfășoare în zona de munte, unde mai sunt de plantat 169 ha, din care plantații integrale 135 ha și 34 ha de completări, în care se vor planta cca. 800.000 puieți, în principal molid în zona de munte, dar și diverse specii foioase și de amestec.

Lucrările de plantare vor fi urmate de lucrările specifice de îngrijire a plantațiilor – descopleșiri, revizuiri și mobilizarea solului, care se execută doar cu muncitori specializați, la fel ca și lucrările de îngrijire a arboretelor tinere – degajări, curățiri și rărituri.

Obligatoriu trebuie arătată și preocuparea deosebită a silvicultorilor sibieni pentru aplicarea tratamentelor silvice care promovează regenerarea naturală, astfel că în acest an, prin lucrările efectuate, se vor regenera natural 190 hectare de pădure.

Muncă frumoasă

„Activitatea de administrare a fondului forestier național, cu tot ceea ce presupune ea, în primul rând paza pădurii, urmată de efectuarea lucrărilor obligatorii, dar și livrarea lemnului de foc la populație și derularea contractelor de furnizare masă lemnoasă sau material lemnos fasonat, este necesar să se desfășoare în continuare, diminuându-se astfel impactul negativ pe care îl are această pandemie asupra economiei naționale și mondiale. Luptăm alături de celelalte instituții ale statului împotriva tuturor amenințărilor aduse fondului forestier național și promovăm principiile gospodăririi durabile a acestuia, ale conservării și păstrării biodiversității și valorii deosebite a pădurilor noastre, care nu sunt altceva decât rodul aplicării acestor principii de către silvicultori în ultimele 200 de ani“, au precizat reprezentanții Direcției silvice Sibiu.

Gospodărirea celor 120117 hectare de fond forestier, din care 61100 hectare proprietate publică a statului și 59017 hectare aparținând altor deținători, presupune o muncă intensă și complexă, dar totodată deosebit de frumoasă, pentru întreg personalul Direcției Silvice Sibiu și al celor opt ocoale silvice din subordine, personal care și-a asumat cu responsabilitate și profesionalism îndeplinirea menirii pe care o are, aceea de a de a aduce un plus-valoare pădurilor administrate pe toate planurile: ecologic, economic, social și cultural.


PUBLICITATE

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*