Cei mai buni povestitori, provocați la concurs

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu celebrează Ziua Internațională a Povestitului, în data de 20 martie 2018, prin organizarea unui concurs de scris și zis povești dedicat tuturor celor care au darul de a povesti.

eveniment:  Concurs de scris și zis Povești: ZIP 2018

cadru: WDS – Word Storytelling Day –  ZIP – Ziua Internațională a Povestitului

festivitate: 20 martie 2018

temă: Înțelepciunea Nebunului / Nebunia Înțeleptului

organizator: Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu

sponsori: Cabana dintre Vii APOLDIA HOTELS & CO SRL și Pensiunea Grosspold, PARTUM INVEST SRL


Concursul are drept obiectiv încurajarea oamenilor, indiferent de vârstă (dar, nu mai mici de 16 ani) sau pregătire școlară/academică să-și exprime ideile, emoțiile și imaginația, într-un mod creativ, și să participe, în mod voluntar, la competiții cu valoare artistică, conștientizând în felul acesta importanța poveștilor în dezvoltarea intelectuală, emoțională, spirituală și umană a membrilor unei comunități.

Concursul de scris și zis povești – ZIP 2018:

își propune să ofere participanților șansa de promovare la nivel regional și internațional, prin afilierea evenimentului la WSD – Word Storytelling Day, care reunește povestitori din toată lumea.

Concursul este deschis tuturor celor care au talent în scriere creativă și, totodată, în interpretarea textelor.

Înscrierea în competiţie implică acceptarea Regulamentului de Concurs, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Toate articolele înregistrate de către participanți în concurs trebuie să fie redactate în limba română, opțional și în limba engleză.

Textul se consideră a fi eligibil, doar dacă se încadrează în tema anunțată pentru anul 2018: Wise Fool _ Nebunia înțeleptului _ Înțelepciunea Nebunului, iar ca întindere va avea între 800 și 1200 de cuvinte.

ÎNSCRIEREA

Candidații vor trimite pe email metodic.bjastra@gmail.com până în data de 11 martie 2018, la ora 12:00, următoarele date și documente:

  1. Prenume și Nume
  2. Organizaţie, Instituție, Asociaţie
  3. Prezentarea persoanei sau organizaţiei (30-40 de cuvinte în format .doc sau .docx):
  4. Telefon, Fax, Email, Pagină web:
  5. Titlul Poveștii
  6. Textul în format .doc sau .docx (între 800 și 1200 de cuvinte)
  7. Opțional: înregistrarea interpretării în format audio .mp3 sau video .mp4

DURATA ȘI DESCRIEREA CONCURSULUI

Concursul de scris și zis Povești: ZIP 2018 se desfășoară în perioada 20 februrie – 20 martie 2018 și  promovează scrierea creativă și punctează exprimarea clară și corectă, limbajul expresiv, inventivitatea, crearea unor imagini inedite și transmiterea unor emoții neașteptate, precum și simțul umorului. De asemenea, urmărește integrarea subiectului în tema generală a anului 2018.

Prin înscrierea la concurs, participantul își manifestă asumarea și acceptarea necondiționată a Regulamentului, inclusiv acordul său expres ca datele sale, inclusiv adresa de mail, să fie reținute și introduse într‐o bază de date a organizatorului, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, spre a fi utilizate, în scopul promovării produselor și serviciilor sale, prin transmiterea unor documente de tip newsletter și prin alte practice corecte și general acceptate în acest scop.

JURIZAREA ȘI COMUNICAREA REZULTATELOR PRELIMINARE

Jurizarea creațiilor participante la Concurs va fi realizată de către echipa BJ ASTRA Sibiu. Rezultate preliminare vor fi anunțate în data 12 martie 2018, odată cu desfășurătorul programului de prezentare publică a creației, respectiv Lista cu finaliștii care vor performa în sistem stand_up.

Atât rezultatele preliminare, cât și programul de repetiții, vor fi anunțate în presa locală, pe site-ul Bibliotecii, pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/bibliotecasibiuastra/, iar finaliștii  vor fi contactați telefonic și prin mail.

SUSȚINEREA PUBLICĂ/ INTERPRETAREA CREAȚIILOR

Poveștile Finaliștilor vor face obiectul unui spectacol-concurs cu public care va avea loc în data de 20 martie 2018, cu începere de la ora 17:00

Juriul format din specialiști va desemna 3 câștigători, iar publicul spectator, alți 2 câștigători. Concursul de scris și zis Povești: ZIP, ediția 2018, va avea 5 câștigători.

Câștigătorii vor fi anunțați public, imediat după susținerea tuturor momentelor, în seara de 20 martie 2018.

RECOMPENSE ȘI PROMOVARE

Câștigătorii Concursului vor beneficia de o călătorie inițiatică, organizată și oferită de Cabana dintre Vii APOLDIA HOTELS & CO SRL și Pensiunea Grosspold, PARTUM INVEST SRL; un curs gratuit de perfecționare în tehnica storytelling și alte strategii creative oferit de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, precum și includerea poveștilor într-un volum antologic, triligv ZIP 2018, editat de Editura Armanis și promovat la nivel local, național și european. De asemenea, poveștile vor beneficia de un videoclip de prezentare și vor fi promovate în comunitatea internațională de storytelleri.

DREPTURILE DE AUTOR

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care lucrările înscrise în competiţie conţin elemente care încalcă drepturile de autor, întreaga răspundere aparţinând participantului care înscrie creația în concurs.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protecția datelor personale, organizatorul își asumă obligația de a nu face disponibile în niciun fel datele personale ale participanților fără acceptul acestora dat în condițiile legii. Datele personale ale participanților și ale câștigătorilor vor putea fi folosite de către Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, în conformitate cu prevederile acestui Regulament.

Este obligația Organizatorului să introducă în baza de date toate datele personale ale persoanelor care întrunesc condițiile în vederea participării la Concurs, exact așa cum acestea sunt transmise de către participanții înșiși prin poșta electronică la adresa metodic.bjastra@gmail.com. Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere în cazul în care participanții își trimit datele personale în mod eronat, cei într‐o astfel de situație fiind descalificați și pierzând orice drept de a revendica premiile.

ÎNCETAREA COMPETIȚIEI

Competiţia poate înceta subit în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs. În acest caz, concursul va putea fi reluat odată cu încetarea situaţiei de forţă majoră sau a împrejurărilor care au cauzat întreruperea competiţiei.

ANGAJAMENTE ȘI VERIFICAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE

Prin participarea la Concurs, câștigătorii sunt de acord ca numele lor să fie făcute publice în cadrul promovării concursului.

 


Anca Vasilescu

coordonator proiect

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*