Cereri pentru Tineretului


Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Sibiu preia, în perioada 16 ianuarie – 15 februarie, dosarele pentru obţinerea loturilor de teren în cartierul Tineretului. „Comisia atenţionează solicitanţii să depună împreună cu cererea tip toate documentele solicitate prin HCL 384/2011, Anexa 2. Toate documentele trebuie depuse odată cu cererea. Legea 15/2003 stabileşte criteriul general care trebuie îndeplinit de cei care depun dosare: vârsta solicitantului să fie de până la 35 de ani”, menţionează Mirela Gligore, şefa Serviciului de Presă şi Comunicare al Primăriei Sibiu.

Criterii eliminatorii

Primul criteriu eliminatoriu se referă la faptul că doar unul dintre soţi are dreptul să depună dosar. Cel de-al doilea criteriu solicită obligativitatea depunerii unei declaraţii pe proprie răspundere în formă notarială de către soţul sau soţia solicitantului din care să rezulte că nu a avut sau nu deţine în proprietate o locuinţă ori nu a avut şi nu deţine în proprietate şi/sau folosinţă gratuită un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren, cât şi în alte localităţi. Pentru departajare, comisia a stabilit şi o serie de criterii suplimentare: vârsta solicitantului, dacă familia are sau nu copii şi câţi, starea civilă a solicitantului, existenţa sau absenţa înscrierilor în cazierul judiciar şi existenţa sau nu a datoriilor către bugetul local. În cazul dosarelor cu acelaşi punctaj, se va proceda la o tragere la sorţi. (D. M.)

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*