Cindrea la raport. Realizările Consiliului Județean Sibiu în 2015

Preşedintele Consiliul Judeţean Sibiu, Ioan Cindrea, şi-a prezentat ieri raportul pentru anul 2015. Documentul are 86 de pagini, a fost prezentat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean de ieri şi este afişat şi pe site-ul www.cjsibiu.ro.

Ioan Cindrea„Este o datorie legală, dar în special o onoare să prezint în fața cetățenilor activitatea pe anul precedent, tot ceea ce a realizat administrația județeană într-un an întreg, precum și o sinteză a activităților de la începutul mandatului. Consider că 2015 a fost un an extraordinar de bun, în care am continuat liniile Strategiei de dezvoltare economică și socială a județului, am definitivat proiecte importante, am continuat proiecte, dar am început și proiecte noi. Prin toate acestea, am urmărit o ţintă clară şi anume creșterea nivelului de trai al locuitorilor județului și dezvoltarea tuturor zonelor, în funcție de potențialul lor specific: unele pe agricultură, altele pe industrie, altele pe turism sau combinate“, a arătat Cindrea.

Domenii importante

Raportul pune accent pe liniile principale din Strategia de dezvoltare și este structurat pe principalele domenii de activitate: Planificare şi organizare, Finanţarea obiectivelor, acţiunilor şi serviciilor publice judeţene, Investiţiile, Organizarea, funcţionarea şi coordonarea aparatului de specialitate, Coordonarea instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu și Relaţii publice. Creșterea competitivității economice a județului, dezvoltarea infrastructurii județene (modernizarea drumurilor județene și comunale, a podurilor și podețelor, rețelelor de apă și canalizare din județ, modernizarea Aeroportului Internațional Sibiu, care să asigure extinderea traficului de călători și cel de mărfuri), asistența socială, modernizarea spitalelor aflate în subordinea Consiliului, turismul prin dezvoltarea unor trasee turistice tematice pentru atragerea turiștilor pe fiecare zonă etnofolclorică, cultura și sportul, perfecționarea resurselor umane sunt doar câteva dintre obiectivele pe care şi le-a propus şi le-a realizat anul trecut instituția condusă de Cindrea.

Obiective strategice

Reabilitarea şi înfiinţarea de centre culturale (22), centre medico-sociale (12), locuri de joacă pe lângă grădinițe (7), terenuri multifuncţionale de sport lângă școli (5), drumuri comunale (50, însumând 240 km), puţuri de apă (12), toate realizate în parteneriat cu primăriile, sunt alte obiective bifate. De departe, cel mai important capitol din raportul de activitate al preşedintelui este cel în care se detaliază investiţiile Consiliului Judeţean, realizate din bugetul propriu, din fonduri europene şi din fonduri de la bugetul de stat. Investiţiile de la cele trei spitale aflate în subordine au fost cele mai substanţiale, cu impact pozitiv asupra creşterii calităţii actului medical şi a confortului pacienţilor. Modernizarea spitalelor este urmată de cea a centrelor de asistenţă socială. Infrastructura de drumuri, cu accent pe zonele defavorizate, a fost o prioritate pentru conducerea Consiliului Judeţean Sibiu.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*