Ciprian FARAON: ”Cele mai multe afaceri sibiene, din industria HoReCa, pot fi salvate”

Industria HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele) este parte integrantă a infrastructurii turistice a orașului nostru. O industrie care, dincolo de a participa la bugetul local și central, prin taxele și impozitele plătite, a reușit să facă oferta sibiană de turism mult mai atractivă.

Ciprian Faraon

Ciprian Faraon

Orice criză economică, de-a lungul timpului, și-a pus amprenta pe rezultatele tuturor industriilor, majoritatea fiind afectate negativ, foarte puține identificând oportunități reale. Însă această criză, generată de coronavirus, a afectat în mod deosebit HoReCa, datele statistice dovedind acest fapt. Scăderile în cifrele de afaceri au ajuns până la 80%. Este aproape imposibil să supraviețuiești, să menții locuri de muncă, să plătești impozite și taxe, să rambursezi credite angajate, să îți respecți partenerii de afaceri, plătindu-le serviciile sau bunurile furnizate, să menții standardul de calitate pe care ți l-ai impus. Sunt convins că, până și pentru companiile „mature”, o perioadă atât de îndelungată de restricții și schimbare de comportament în rândul consumatorului, poate genera dificultăți în a supraviețui.

Consider că primăria Sibiului și-a respectat promisiunea de a susține, în măsura posibilităților, industria HoReCa, reducând sau suspendând anumite taxe și impozite. Guvernul, la rândul său, a inițiat anumite măsuri pentru mediul de afaceri, însă anevoios aplicate. În ceea ce privește HoReCa, este lăudabilă schema de ajutor inițiată de Guvern prin O.U.G. nr. 224 din 30.12.2020, constând într-un sprijin în valoare de 500 de milioane de euro. Este discutabil însă dacă acești bani vor fi suficienți pentru întreaga industrie – din punctul meu de vedere, nu vor fi destui – cu atât mai mult fiind discutabil criteriul „primul venit, primul servit”.  Se utilizează mecanismul plății către firmă, în ordinea încărcării cererilor însoțite de documentația completă.

Statisticile arată că, în această industrie, la nivel național, activează peste 16.000 de firme, din care aproximativ 10.000 în sectorul restaurantelor.

Schema de ajutor, conform O.U.G. nr. 224, va fi acordată sub forma unui grant(subvenții) care va acoperi 20% din diferența cifrei de afaceri sau din rulaj (în cazul agențiilor de turism), realizată în anul 2019, cu cea realizată în 2020. Această schemă de ajutor se adresează exclusiv activităților aferente anumitor coduri CAEN HoReCa, ca fiind activități principale, respectiv: – agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990 – structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590 – structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630.

Ajutorul poate fi acordat firmelor care:

– nu sunt în dificultate, în sensul definiției date de art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 , și/sau întreprinderilor care nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19.

– nu au beneficiat de o altă schemă de ajutor de stat sau, dacă au primit un astfel de ajutor, acesta însumat (inclusiv cel în baza prezentei scheme) nu depășește 800.000 de euro;
– nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.

Conform O.U.G. nr. 224, contractul de finanțare va fi semnat cel târziu la data de 30 iunie 2021, dacă societatea a fost considerată eligibilă. Odată semnat contractul veți avea obligația menținerii activității pentru care a fost obținută finanțare pentru cel puțin șase luni de la data semnării contractului de finanțare, excepție făcând situația în care, prin acte normative, se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori de întrerupere a activității comerciale nu este luată în calcul la determinarea termenului de șase luni.

Întrucât nu este menționat când va fi lansată schema de ajutor, ca dată certă, și având în vedere criteriul „primul venit, primul servit”, vă recomand să urgentați închiderea balanțelor la 31 decembrie 2020, să fiți pregătiți pentru completarea și depunerea bilanțului, în cel mai scurt timp posibil de la momentul aprobării formularului de bilanț de către ANAF. Verificați cât mai des website-ul ANAF, din experiențele anilor anteriori, la sfârșitul lunii ianuarie formularul de bilanț devine disponibil. Modul de subscriere pentru această schemă este încă neprecizat; cel mai probabil va fi utilizată aceeași platformă precum în cazul măsurilor 1, 2 și 3, dar rămâne de văzut.


Dacă aveți nelămuriri, îmi puteți scrie pe adresa de e-mail: ciprian.faraon@infobiz.eu. Pentru un Sibiu cu o activitate HoReCa cât mai diversificată, pentru păstrarea locurilor de muncă, pentru continuitatea afacerilor voastre, vă încurajez să subscrieți acestei scheme de ajutor! Probabil, cele mai multe afaceri sibiene, din industria HoReCa, pot fi salvate! Vă doresc succes!

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*