COMUNICAT DE PRESĂ 16/30.09.2015: CONCURS STUDENȚESC “Calea verde în machete” (P)

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, în calitate de promotor al proiectului “Calea verde spre dezvoltare durabilă”, anunță revizuirea Regulamentului oficial al Concursului Calea verde în machete, concurs de machete și proiecte în domeniul adaptării la schimbări climatice.

Noul calendar al concursului prevede extinderea perioadei de înscriere în concurs și posibilitatea participanților de a se înscrie în concurs cu machete și proiecte în domeniul adaptării la schimbări climatice.  Calendarul concursului prevede o etapă de înscriere în concurs, până la data de 27.11.2015, urmată de realizarea și  prezentarea machetei sau proiectului în etapa a II-a și selecția câștigătorilor până la data de 19.02.2016. Participanții trebuie să prezinte prin intermediul machetei/proiectului o soluţie inovatoare de adaptare la schimbări climatice pentru unul din sectoarele prioritare, care trebuie abordate în vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice. In sprijinul realizării și prezentării machetei/proiectului, a cheltuielilor cu materialele achiziționate, se va deconta o valoare maximă de 1.000 lei/machetă sau proiect,  în baza documentelor justificative atașate. Concursul se adresează studenților înscrişi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în ciclul de licenţă sau masterat, cu preocupări în domeniul adaptării la schimbări climatice.

Câștigătorii concursului, 10 studenți, vor beneficia de o vizită de studiu în Norvegia – instruire universitară/practică în domeniul adaptării la schimbările climatice, pe o perioadă de 10 zile în luna aprilie 2016.

Regulamentul oficial al Concursului și documentele necesare înscrierii sunt disponibile pe website -urile http://www.apmsb.anpm.ro,  http://caleaverde.ro și https://www.facebook.com/CaleaVerde, sau printr-o cerere scrisă adresată organizatorului la adresa  Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, Proiect “Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”.

Contact: ofițer proiect comunicare Melinda Dragomir, telefon: +40740542008, email: melinda.dragomir@caleaverde.ro

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu este o instituție publică guvernamentală sub jurisdicția Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, un serviciu public deconcentrat, finanțat de la bugetul de stat.

Proiectul ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” în valoare totală de 4.546.115  este finanțat în cadrul Programului RO07 Adaptare la schimbări climatice, prin fonduri acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2009 – 2014, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 3.822.997,51 euro, la care se adaugă cofinanțarea și cheltuielile neeligibile asigurate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 – ianuarie 2017. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea vulnerabilității umane și a ecosistemului la schimbări climatice și urmărește elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbări climatice.

###

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org , www.eeagrants.ro.


machete

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*