COMUNICAT DE PRESĂ 32/17.02.2017 | A V-a instruire în domeniul adaptării la schimbările climatice (P)

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, în calitate de promotor al proiectului “Calea verde spre dezvoltare durabilă”, anunță continuarea sesiunii de instruiri în domeniul adaptării la schimbările climatice, prin organizarea  celei de a V-a instruiri, în  perioada 21-23 februarie 2017.  

Instruirea va avea ca temă adaptarea la schimbările climatice şi va fi organizată în Tîrgu Mureș, Hotel Business, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 250, județul Mureș.

Instruirea este organizată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu sprijinul partenerilor români ai proiectului Universitatea „Lucian Blaga” din  Sibiu, Administrația Națională de Meteorologie București, Primăria Municipiului Sibiu, Primăria Municipiului Brașov, Primăria Municipiului Tg. Mureș.

La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai autorităților publice din cele trei municipii, Sibiu, Braşov şi Tg. Mureş, societatea civilă, agenți economici, ONG-uri, universități, școli etc.

Contact: ofițer proiect comunicare Melinda Dragomir, email: melinda.dragomir@caleaverde.ro, website  http://caleaverde.ro, https://www.facebook.com/CaleaVerde, tel: +40740542008.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu este o instituție publică guvernamentală sub jurisdicția Ministerului Mediului, un serviciu public deconcentrat, finanțat de la bugetul de stat.

Proiectul ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” cu o valoare totală eligibilă de 4.628.535 euro, beneficiază de o finanţare în valoare de 3.934.254,75 euro din partea Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei prin Granturile SEE 2009 – 2014 și o cofinanțare în valoare de 694.280,25 euro,  asigurată de Ministerul Mediului în cadrul Programului RO07 Adaptarea la schimbările climatice.

Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 – aprilie 2017. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea vulnerabilității umane și a ecosistemului la schimbările climatice și urmărește elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbările climatice.

###

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro.


 

Comments are closed.