CONCURS STUDENȚESC “Calea verde în machete”

COMUNICAT DE PRESĂ 11/08.06.2015:

CONCURS STUDENȚESC  “Calea verde în machete”

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, în calitate de promotor al proiectului “Calea verde spre dezvoltare durabilă”, anunță lansarea Concursului “Calea verde în machete”, concurs de proiecte – machete în domeniul adaptării la schimbări climatice. Echipele câștigătoare, 5 echipe, vor beneficia de o vizita de studiu în Norvegia – instruire universitară/practică pentru studenti în domeniul adaptării la schimbările climatice, pe o perioadă de 10 zile (23 noiembrie – 02 decembrie 2015).

Desfășurarea concursului prevede o etapă preliminară, de înscriere în concurs, până la data de 30.07.2015, urmată de realizarea și  prezentarea proiectului – machetei, în etapa a II-a și anunțarea câștigătorilor până la data de 15 octombrie 2015.

Echipele concurente trebuie să prezinte prin intermediul machetei o soluţie inovatoare de adaptare la schimbări climatice pentru una din sectoarele prioritare, care trebuie abordate în vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice. In sprijinul realizării machetei, a cheltuielilor cu materialele achiziționate, se va deconta o valoare maxima de 1.000 lei/machetă, în baza documentelor justificative atașate. Concursul se adresează studenților înscrişi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în ciclul de licenţă sau masterat, cu preocupări în domeniul adaptării la schimbări climatice.

Regulamentul oficial al Concursului și documentele necesare înscrierii sunt disponibile pe site-urile http://www.apmsb.anpm.ro,http://caleaverde.ro/anunturievenimente și https://www.facebook.com/CaleaVerde, sau printr-o cerere scrisă adresată organizatorului la adresa  Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, Proiect “Calea verde spre dezvoltare durabilă”.

Contact: ofițer proiect comunicare Melinda Dragomir, telefon: +40740542008, email: melinda.dragomir@caleaverde.ro .

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu este o instituție publică guvernamentală sub jurisdicția Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, un serviciu public deconcentrat, finanțat de la bugetul de stat.

Proiectul ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” în valoare totală de 4.546.115  este finanțat în cadrul Programului RO07 Adaptare la schimbări climatice, prin fonduri acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2009 – 2014, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 3.822.997,51 euro, la care se adaugă cofinanțarea și cheltuielile neeligibile asigurate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 – aprilie 2016. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea vulnerabilității umane și a ecosistemului la schimbări climatice și urmărește elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbări climatice.

###

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org , www.eeagrants.ro .


concurs studentesc

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*