Conferință finală despre îmbunătățirea competențelor pentru 358 de cadre didactice

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu (ISJ), organizează în data de 4 decembrie 2020, ora 12.00,  în regim online (https://meet.google.com/gsk-oujd-dtj), conferința finală a proiectului „Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, POCU/73/6/6/105299, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu o valoare totală de 6.651.357,95 lei, din care cofinanțarea UE este în valoare de 5.653.654,26 lei. Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 11 aprilie 2018 – 10 decembrie 2020.

Activitățile proiectului s-au desfășurat în Municipiul Sibiu, la sediile ULBS și ale ISJ Sibiu, precum și la sediile celor 10 instituții de învățământ preuniversitar din județele: Sibiu (Centrul Școlar de Educație Incluzivă Dumbrăveni, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Mediaș, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Sibiu, Liceul Tehnologic Iacobeni, Școala Gimnazială Biertan, Școala Gimnazială Brădeni); Brașov (Școala Gimnazială Cața); Alba (Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj).

Obiectivul general al proiectului este „Îmbunătățirea competențelor pentru 358 de cadre didactice și de sprijin, din care 25 personal managerial, prin dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare, în vederea asigurării de servicii educaționale de calitate și a incluziunii școlare pentru elevii din cadrul a 8 unități de învățământ preuniversitar defavorizate din județul Sibiu”.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt următoarele:

  • Programele de formare „Școala incluzivă în societatea actuală” şi „Învăţarea interactivă şi dezvoltarea gândirii critice” furnizate;
  • 14 serii de formare pentru programul de formare „Școala incluzivă în societatea actuală” și programul de formare „Învăţarea interactivă şi dezvoltarea gândirii critice;
  • 364 cadre didactice formate din care 215 (60 %) femei;
  • Program de mentorat didactic furnizat către cadre didactice, din care 25 personal de sprijin;
  • Rețea de mentori la nivel local, creată pentru a asigura suport continuu personalului din școlile asociate;
  • Instrumente de sprijin acordate pentru 97 cadre didactice;
  • 10 workshop-uri cu părinții, câte unul în fiecare școală asociată;
  • 79 stimulente pentru performanță;
  • 48 premii pentru calitatea în educația incluzivă;
  • Programul de formare „Elemente de educaţie încluzivă pentru managerii şcolari” furnizat;

Prin realizarea măsurilor integrate propuse în cadrul proiectului s-a urmărit atragerea și participarea cadrelor didactice și personalului de sprijin la programe pentru dezvoltarea competențelor și aprofundarea cunoștințelor pentru predare în 10 școli defavorizate din județele Sibiu, Brașov și Alba, în vederea asigurării unui proces educațional incluziv pentru elevii cu grad ridicat de risc educațional.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*