Consilierii locali din Porumbacu de Jos au adoptat bugetul comunei pentru 2022

Consilierii locali din Porumbacu de Jos au votat și adoptat în ultima ședință de Consiliu Local bugetul pentru anul 2022.

Astfel, în anul 2022, veniturile Primăriei Porumbacu de Jos însumează 8.607.490,00 lei, în timp ce cheltuielile se ridică la 9.160.490 lei.

Bugetul se împarte în două secțiuni: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, respectându-se principiul echilibrului bugetar, potrivit căruia, veniturile prevăzute a fi încasate trebuie să acopere cheltuielile.

Încasările anului 2020 pentru fundamentarea bugetului local pentru anul 2021 au fost de 1.369.400 lei, în timp ce, încasările anului 2021 pentru fundamentarea bugetului local pentru anul 2022, sunt de 1.817.400 lei. Rezultă astfel încasări mai mari, în procent de 32%, pentru anul 2021, în raport cu anul 2020, cu 448.000 mii lei încasați pe parcursul anului 2021.

Fundamentarea veniturilor bugetului local are la bază evaluarea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente.

Veniturile pe fiecare categorie în parte, se împart astfel:

 • Venituri proprii formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit, cu mențiunea unui deficit în încasări de 30%, datorat taxelor și impozitelor aprobate de Consiliul Local al comunei Porumbacu de Jos pentru anul 2022.
 • Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenții primite de la bugetul de stat și sume primite de la Uniunea Europeană pentru proiecte cu finanțare din fonduri structurale.

Cheltuielile bugetului local sunt cuprinse în secțiunea funcționare, pe fiecare capitol cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli din cadrul bugetului local. La această secțiune se regăsesc cheltuielile cu salariile autorităților executive, asistenți medicali comunitari și asistenți personali, cheltuielile cu bunuri și servicii la fiecare capitol și articol bugetar, cheltuieli cu asistența socială cuprinzând bursele de merit și sociale, finanțate din bugetul de stat, indemnizațiile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, stimulent educațional, tichete de grădiniță, indemnizații persoane cu handicap, ajutoare de încălzire persoane vulnerabile și ajutoare de urgență dar și cotizații aferente asociațiilor și fundațiilor la care comuna a aderat și anume: ACOR Filiala Sibiu și ACOR Filiala București, A.D.I. Țara Făgărașului și GAL Țara Oltului, A.D.I. Apa Târnavei Mari și A.D.I. Eco Sibiu.

Pentru susținerea cultelor s-au avut în vedere la elaborarea proiectului de buget, sumele aprobate prin HCL nr. 99/2021 și HCL nr.98/2021 pentru biserica ortodoxă Porumbacu de Sus Răsăritean privind achiziționarea unui sistem de sonorizare și biserica ortodoxă Porumbacu de Sus Apus pentru lucrări de reparații. S-a propus alocarea de sume suplimentare pentru achiziționare de materiale necesare lucrărilor de reparații la biserica Porumbacu de Sus apuseană, și de asemenea alocarea de fonduri pentru biserica din Sărata pentru efectuarea de lucrări la acoperișul acesteia.

În ceea ce privește obiectivele de investiții, au fost luate în considerare sursele și programele de finanțare aferente, după cum urmează:

În cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, au fost depuse 8 cereri de finanțare în luna noiembrie a anului 2021. Pentru fiecare dintre cele 8 obiective de investiții, au fost alocate sume reprezentând consultanță în vederea implementării la declararea eligibilității.

Alte programe de finanțare cuprinse în lista de obiective sunt Administrația Fondului de Mediu, cu obiectivele de investiții ”Eficientizare energetică școala Scoreiu, sat Scoreiu, Comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu” și ” Stație de reîncărcare pentru vehiculele electrice în localitatea Porumbacu de Jos, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”.

Obiectivele de investiții ”Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență a comunei Porumbacu de Jos, jud. Sibiu” prin Programul Național de Dezvoltare Rurală- A.F.I.R. – Gal Țara Oltului, cerere de finanțare aprobată, urmând ca contractul de finanțare să fie semnat în trimestrul I al anului în curs și procedarea la demararea achiziției unui UTV cu sistem de stingere a incendilor.

”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Porumbacu de Jos, jud. Sibiu”, proiect în derulare din anul 2018, cu expertiză tehnică efectuată în luna iulie a anului 2021, unde s-a constatat modul defectuos al execuției lucrării de asfaltare a 6 străzi din comună.

”Îmbunătățirea infrastructurii TIC în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”, proiect finanțat prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, achiziționarea de produse TIC, proiect ce va asigura tablete, laptopuri și table interactive pentru elevii și profesorii din școlile comunei. Suma distribuită reprezintă cheltuială neeligibilă.

Un alt obiectiv pe lista de investiții îl reprezintă ”Dezvoltare comunitară integrată”, proiect în care comuna Porumbacu de Jos este partener. Suma de 1.349.760,00 lei încasată prin cererea de prefinanțare, achiziția de servicii reprezentând masă caldă pentru copiii înscriși în grupul țintă, excursii pentru copii, de asemenea achiziția de produse de igiena locuinței și igiena personală destinate grupului țintă.

”Construire și dotare bază sportivă, sat Scoreiu, comuna Porumbacu de Jos” cerere de finanțare depusă la Compania Națională de Investiții, cerere de finanțare aflată în acest moment pe lista de sinteză.

Pe lista de investiții se află și obiectivul ” Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, cerere de finanțare depusă la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură”, cerere de finanțare declarată eligibilă, urmând să se depună cerere de plată în trimestrul III al anului 2022.

Obiective de investiții cu finanțare din bugetul local:

 • achiziționarea unei centrale termice pentru obiectivul de investiții ”Centrală termică Grădiniță Sărata”
 • lucrări de construcție la obiectivul de investiții ”Magazie centrală termică Grădiniță Sărata”
 • lucrări de racordare la rețeaua electrică a stației de clorinare pentru obiectivul de investiții ”Racordare la rețeaua electrica a stației de tratare a apei potabile amplasata in zona Fiii Satului, Zona turistică Porumbacu de Sus”
 • lucrări de extindere a rețelei de iluminat public, obiectivul de investiții ”Extindere rețea iluminat public Comuna Porumbacu de Jos, jud. Sibiu”
 • continuarea demersurilor pentru obținerea finanțării obiectivului de investiții ”Sistem de alimentare cu gaz, Comuna Porumbacu de Jos” (faza actuală – recepționat documentație tehnico-economică)
 • continuarea lucrărilor de amenajare a spațiului de picnic în Zona turistică Porumbacu de Sus, obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu picnic localitatea Porumbacu de Sus”
 • continuare lucrări de amplasare a stațiilor de autobuz în comună ”Stație autobuz Comuna Porumbacu de Jos, localitatea Sărata și localitatea Porumbacu de Sus”
 • demarare procedură de achiziție a unui buldoexcavator, cu finanțare leasing pe durata de 60 luni, obiectiv de investiții ”Buldoexcavator”
 • achiziționare autoutilitară necesară serviciului administrativ, obiectiv investiții ”Achiziție autoutilitară domeniul public”
 • executare lucrări planuri parcelare obiectiv de investiții ”Executat planuri parcelare Comuna Porumbacu de Jos”
 • ”Extindere sistem supraveghere video, Comuna Porumbacu de Jos”

Investițiile menționate vor fi finanțate atât din excedentul bugetar al anului 2021, în sumă de 533.000 lei cât și din veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2022.

 

Sursa: Pagina de Facebook Primăria Porumbacu de Jos

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*