Consiliile locale și asociațiile nu au depus nici măcar o cerere pentru centre de tăiere a mieilor

Direcția Sanitar Veterinară și Pentru Siguranță Alimentelor Sibiu anunță că, deși a informat din timp Consiliul Județean, consiliile locale, precum și președinții asociațiilor crescătorilor de ovine și caprine de pe rază județului Sibiu privind oportunitatea de a putea solicita autorizarea temporară a unor centre de tăiere, în care se pot sacrifica miei, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, cu respectarea condițiilor privind protecția și bunăstarea animalelor, precum și a normelor de igienă, până acum nu s-a înregistrat nicio solicitare în acest sens.

Astfel, în județul Sibiu, proprietarii de animale pot solicita sacrificarea mieilor în abatoare autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și care sunt funcționale, respectiv:

–       SC SOBIS SOLUTIONS SRL – Cârțișoara

–       SC TRANS AGAPE SRL – Daia

–       IF FLUIERAȘ – Bungard

–       SC ȘOPĂ MARPOD COOPERATIVĂ – Marpod

–       SC FEVA MED SRL – Mediaș

–       SC DEKA CONSTRUCT SRL – Sibiu

–       SC NICMAR SRL – Rășinari

–       SC SEBA PROD SRL – Orlat

Administratorii acestor societăți s-au angajat că vor asigura tăierea tuturor mieilor, la solicitarea crescătorilor, cu condiția ca aceștia să respecte prevederile legale privind identificarea, transportul și comercializare animale vii.

DSVSA SIBIU asigură prezența permanentă a personalului de specialitate, în toate aceste unități.

Transportul carcaselor se va face cu mijloace de transport autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dezinfectate cu substanțe virocide, iar personalul care manipulează carcasele va fi echipat corespunzător, limitând la maximum manipularea produselor.

Pentru prevenirea apariţiei unor situaţii nedorite, se atenţionează crescătorii de animale, operatorii din domeniul alimentar şi nu în ultimul rând consumatorii, de faptul că le revin o serie de obligaţii şi responsabilităţi, respectiv:

 • Să respecte permanent normele de igienă şi de funcţionare a unităţilor, care produc, procesează, depozitează, transportă şi comercializează produse de origine animală şi vegetală, precum şi în unităţile de alimentaţie publică (restaurante, pensiuni agroturistice, cantine, cabane montane, unități de catering, fast-food, etc.).
 • Să respecte condiţiile de depozitare şi a temperaturile optime de păstrare a materiilor prime şi a produselor finite, pentru a se evita un potenţial risc de contaminare a alimentelor.
 • Să certifice cu documente şi marca de sănătate (când este cazul), condiţiile de trasabilitate şi calitate pentru carne, lapte, ouă, peşte şi alte materii prime şi produse alimentare finite.
 • Să respecte operaţiunile de ambalare şi regulile de etichetare a produselor alimentare, destinate comercializării.
 • Să asigure condiţiile de transport a produselor alimentare cu respectarea normelor de igienă şi de temperatură, în mijloacele de transport.
 • Populaţia să se aprovizioneze cu produse alimentare, numai din unităţi şi spaţii autorizate sanitar veterinar, evitând comerţul ”stradal”.
 • Consumatorii să verifice cu atenţie instrucţiunile de pe etichetele produselor alimentare privind informaţile despre componente, a modului de păstrarea, preparare corectă şi valabilitatea lor.
 • Carnea proaspătă, destinată valorificării în unităţile autorizate/înregistrate sanitar veterinar, trebuie să provină numai din abatoare autorizate sanitar- veterinar, unde este asigurată asistenţa de specialitate permanentă.
 • Carnea trebuie să fie însoţită de certificat sanitar veterinar, eliberat de medicul veterinar oficial al unităţii de origine, care atestă salubritatea şi calitatea acesteia.
 • Să nu se achiziționeze carne pe care nu este aplicată marca de sănătate a unităţii de sacrificare, sau cu marca de identificare a unităţii de tranşare. Marca de sănătate atestă că produsele au fost supuse controlului sanitar veterinar oficial.
 • Alte produse alimentare din lapte, peşte, sau produse tradiţionale (cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon, etc), se pot comercializa în spaţii amenajate şi autorizate, sub controlul personalului de specialitate.

Producătorii individuali care doresc să-şi valorifice producţia primară sau produse obţinute prin prelucrarea acesteia trebuie să dețină documentul de înregistrare sanitară veterinară, eliberat de D.S.V.S.A judeţeană, actul de indentitate, atestatul de producător şi carnetul de comercializare a produselor agricole, carnet de sănatate vizat de medicul uman, precum  şi fişa de sănătate a animalelor, vizată de către medicul veterinar din localitate.

Desfacerea carcaselor se va face numai în unități autorizate și înregistrate sanitar veterinar, responsabilii acestora având obligația de a se dota cu echipament de protecție, substanțe dezinfectante (virocide), și de a implmenta măsuri administrative, în acest sens.

Privind desfacerea alimentelor de origine animală și nonanimală în piețele agroalimentare din  județul SIBIU, conducerea DSVSA SIBIU a dialogat cu  conducerea administrației piețelor, cu privire la modalitatea de comercializare a produselor alimentare.

Personalul responsabil în administrarea piețelor, cel din unitățile de vânzare cu amănuntul, precum și personalul care comercializează temporar produse alimentare, în perioada prepascală, va aplica toate măsurile, astfel încât să se prevină apariția toxiinfectiilor alimentare.

DSVSA SIBIU, prin personalul de specialitate, efectuează verificări permanente privind respectarea condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranță alimentelor, pe tot parcursul producerii, transportului, depozitării și comercializării produselor alimentare, în vederea asigurării consumatorilor de faptul că produsele sunt salubre, evitându-se prin această apariția  toxiinfectiilor alimentare.

De asemenea, DSVSA SIBIU a stabilit un program de permanență, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, atât la sediul instituției, cât și la sediile CSVSA Oficiale Sibiu, Mediaș și Agnita.

În acest sens, DSVSA SIBIU, prin personalul de specialitate, se află la dispoziția tuturor consumatorilor, permanent, la telefon 0269223069, 0269223314, 0732140148, fax. 0269223753, e-mail office-sibiu@ansvsa.ro, pentru a furniza informații de specialitate, sau în cazul unor sesizări și reclamații din partea cetățenilor, privind încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranță alimentelor.

Cetățenii care constată abateri de la normele sanitare veterinare privind protecția și bunăstarea animalelor în timpul transportului și sacrificării, precum și condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranță alimentelor, pe tot parcursul producerii, transportului, depozitării și comercializării produselor alimentare, sunt sfătuiți să apeleze personalul de specialitate din cadrul DSVSA SIBIU, la numerele de telefon menționate anterior.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*