Controale în construcții și la ateliere auto: 9 oameni lucrau la negru. Amenzi de 160.000 lei!

În perioada 18 – 23 mai 2020, s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, o campanie naţională de verificare a angajatorilor care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor și întreținerea și repararea autovehiculelor în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul sănătății și securității în muncă.

Campania a urmărit identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfășoară activități în domeniile construcțiilor și întreținerea și repararea autovehiculelor, a prevederilor legale, identificarea operatorilor economici care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor, creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă precum și diminuarea consecințelor negative care derivă din nerespectarea acestora.

S-au făcut 53 de acțiuni de control, inspectorii de muncă constatând că 6 angajatori au folosit muncă nedeclarată, fiind descoperite 9 persoane care desfășurau muncă fără forme legale dintre care: 3 persoane fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă , 2 persoane primite la muncă fără transmiterea elementelor contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților, 3 persoane depistate la muncă deși aveau contractele de muncă suspendate, respectiv 1 persoană care presta activitate în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului de muncă cu timp parțial.

Au fost aplicate 5 amenzi în valoare totală de 160.000 lei, 1 avertisment și au fost dispuse 38 de măsuri.

În domeniul securității și sănătății în muncă obiectivele acțiunii de control au constat în diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din domeniul construcțiilor și domeniul întreținerii și reparării autovehiculelor precum și verificarea măsurilor specifice luate pentru diminuarea răspândirii CoVid-19.

Inspectorii de muncă au efectuat 57 de acțiuni de control identificând 176 de deficiențe, pentru care au fost aplicate 173 de avertismente și 3 amenzi în valoare totală de 11.000 lei.

Cele mai frecvente deficiențe în domeniul securității și sănătății în muncă au constat în utilizarea echipamentelor de muncă care prezintă pericole pentru lucrători, nerevizuirea evaluării riscurilor pentru riscul biologic – CoVid-19, lipsă instrucțiuni SSM CoVid-19, lipsa controlului medical (aviz psihologic) pentru lucrul la înălțime, lipsă nominalizare lucrător desemnat, fișe de aptitudine cu termenul de reevaluare depășit.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*