Criză la Aeroport

Peste 6 milioane de lei este sprijinul financiar alocat pentru Aeroportul Internaţional Sibiu, grav afectat de criză. Consilierii judeţeni au aprobat, în cadrul şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Judeţean, din data de 30 decembrie 2021, proiectul de hotărâre care prevede rectificarea bugetului pe anul 2021 al Aeroportului Internaţional Sibiu, cu suma de 6.655.000 de lei, având în vederea adoptarea, de către Guvernul României, a schemei de ajutor de stat, autorizată de către Comisia Europeană, prin Decizia de autorizare C. (2021) 9521.

De la Guvern

Aceste sume sunt alocate din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea sprijinirii aeroporturilor regionale pentru depăşirea difi cultăţilor fi nanciare cu care se confruntă din cauza crizei generate de pandemia de COVID-19.

Numărul pasagerilor a scăzut drastic

De această schemă de ajutor de stat benefi ciază 12 aeroporturi regionale din ţară, care au avut pierderi în perioada iulie 2020 – 31 decembrie 2021 şi care au înregistrat un trafic între 200.000 şi 3.000.000 pasageri pe an. Printre cele 12 aeroporturi se află şi Aeroportul Internaţional Sibiu care a înregistrat, în anul 2020, un trafi c de aproximativ 226.000 de pasageri, cu o scădere de 69,37%, faţă de anul 2019, când a fost înregistrat un număr total de 743.872 pasageri.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*