Cum s-au pregătit școlile pentru începutul noului an și ce probleme au

Ce lucrări s-au făcut la școli, câți bani de rechizite sunt, strategii de dezvoltare – iată doar câteva elemente din stadiul de pregătire a școlilor pentru începutul anului școlar nou.

 1. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CURENTE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL SIBIU

 

Toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Sibiu dețin Autorizaţiile Sanitare de funcționare.

Un număr de 14 unități de învățământ preuniversitar sunt în procedură de obținere a Autorizațiilor de Securitate la Incendiu, restul unităților de învățământ fie nu necesită astfel de autorizație (fiind construite înainte de data prevăzută în Norme, fie le-au obținut până în prezent).

Pe raza judetului Sibiu ,la data de 15 August 2021, 6 unitați de invățământ au fost reabilitate și modernizate din diferite surse de finanțare( fonduri europene sau PNDL) :

 

 • Gradinița cu program normal nr.1 ‘’ Dumbrăveni’-in curs de finalizare
 • Gradinița cu program prelungit nr. 2 Dumbrăveni’’-finalizat

 

 • Grădinița cu Program normal Șaroșu pe Tărnave-in curs de finalizare

 

 • Școala Primară Ernea-în curs de finalizare

 

 • Școala gimnazială Săcel-în curs de finalizare

 

 • Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară “ Terezianum’’ –lucrări de reparații și modernizări-valoarea aprobată în bugetul de stat (45.000 lei).

 

Prin diferite programe locale, guvernamentale și/sau din fonduri externe, autoritățile locale au derulat lucrări privind asigurarea, pe raza UAT-urilor, a alimentării cu apă potabilă și a canalizării menajere. Astfel, la începutul anului 2021 situația privind gradul de dotare al unităților de învățământ, din punct de vedere al alimentării cu apă și canalizării este următoarea:

 

Nr. crt. Număr unități preșcolari Număr școli primare Număr școli gimnaziale Număr licee,colegii
1 Conectate la sistem centralizat de apă potabilă sau foraje proprii monitorizate și avizate sanitar 107 38 106 31
2 Dotate cu toalete separate pe sexe, inclusiv dotare cu chiuvete și săpun pentru menținerea stării de igienă adecvată 109 39 108 32
3 Conectate la serviciul de canalizare 76 27 74 25
4 Număr total,  indiferent de dotare 117 42 116 34

 

 

 1. RECHIZITE ȘCOLARE CONFORM PROGRAMULUI MINISTERULUI EDUCAȚIEI

 

În conformitate cu Nota Ministerului Educației-Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial nr. 145/DGETIPG/03.05.2020, aprobată de Ministrul Educaţiei  şi a anexei la aceasta, INSPECTORATULUI ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SIBIU i-au fost repartizate sumele necesare, în valoare de 138.360 lei (inclusiv TVA), pentru achiziţia de rechizite şcolare pentru unităţile de învăţământ din învăţământul preuniversitar de stat din judeţul Sibiu pentru anul școlar 2021-2022, cuprinzând un număr total de beneficiari de 5.299 elevi și un număr de 177 pachete rămase în stoc, rezultând un număr de 5122 pachete, repartizate astfel:

 

–          554 pachete tip 0 (clasa pregătitoare)

–          550 pachete tip 1 (clasa I)

–       1.960 pachete tip 2 (clasele II-IV)

–       1.715 pachete tip 3 (clasele V-VII)

–           343 pachete tip 4 (clasa VIII)

Achiziția a fost finalizată în luna iulie 2021 iar pachetele de rechizite vor fi distribuite unităților de învățământ până în data de 10.09.2021.

 

 1. APROVIZIONARE CU COMBUSTIBIL SOLID

 

În ceea ce priveşte aprovizionarea cu combustibil solid (lemn de foc/cărbuni) Inspectoratul Şcolar al judeţului Sibiu a solicitat conducătorilor unităţilor de învăţământ informaţii privind eventuale probleme în aprovizionarea cu lemn de foc. Nu au fost semnalate asemenea probleme, consiliile locale făcând deja demersuri pentru aprovizionare pentru sezonul rece 2021-2022.

Nu au fost semnalate situaţii din care să rezulte cazuri în care elevii să facă cursurile în frig datorită aprovizionării cu lemne. Însă pot exista situaţii izolate când, datorită preţului sau presiunii scăzute a gazului metan (chiar defecţiuni la sistemele de alimentare cu gaze naturale) unele unităţi de învăţământ să funcţioneze perioade limitate de timp fără încălzire.

 1. STRATEGII DE DEZVOLTARE ALE INFRASTRUCTURII

 

În vederea eficientizării cheltuielilor privind utilităţile, Ministerul Educației a recomandat unităților de învățământ să obțină ”Certficatele Energetice” ale clădirilor și, acolo unde este necesar, cu sprijinul autorităților locale, să inițieze programe privind anveloparea termică a clădirilor, prin analiza indicatorilor termici şi să obțină finanţarea unor lucrări de izolare termică a construcţiilor şi înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie cu geam termopan pentru eliminarea pierderilor energetice ale clădirilor.

 

La nivelul  Inspectoratulul Școlar Judetean Sibiu de la începutul pandemiei (Martie 2020) și pănă în prezent s-a înființat o comisie de monitorizare a  scenariilor tuturor unităților de învatamant,comisie din care fac parte mai multi membri din Inspectoratul Școlar Judetean Sibiu ,aceste scenarii fiind aprobate in Ședinta Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.

Conform HG 756/2020 (Calculatore,Laptop,LCD etc, și materiale igienizare) și Programului “ ȘCOALA DE ACASĂ’’(tablete: 5771 bucăti) au fost înființate comisii pentru achiziția de material pentru CoVid-19 acestea fiind distribuite  în unitațile de învățământ din județul Sibiu.

 

 1. PROBLEME SEMNALATE DE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIVIND STADIUL DE PREGĂTIRE PENTRU DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 2021-2022

 

În contextul actual privind pandemia cu CoVid-19 și, având în vedere lipsa unei legislații clare, până la această dată,  privind începerea anului școlar 2021/2022 precum și a măsurilor sanitare și de securitate ce trebuie implementate la nivelul unităților de învățământ preconizăm unele dificultăți în respectarea tuturor măsurilor ce vor fi aprobate prin Ordinul comun M.S.-M.E.

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, împreună cu unitățile de învățământ preuniversitar din județ s-a realizat o situație centralizată pentru necesarul de spații și clase/grupe pentru începerea anului școlar, cu respectarea distanțării sociale. Pe de altă parte s-a centralizat necesarul de personal suplimentar (cadre didactice și nedidactice), numărul de săli de clase în care s-au asigurat dispozitive electronice funcționale pentru transmiterea online a lecțiilor, situația elevilor care nu dețin dispozitive electronice pentru participarea online la lecții precum și identificarea sumelor necesare pentru asigurarea materialelor de dezinfecție, igienă etc.

 1. RESURSE UMANE:

 

Activităţile legate de mobilitatea personalului didactic, conform calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobat prin O.M.E.C. nr.5991/2020 se derulează în perioada 16 august – 10 septembrie 2021 – în şedinţe publice.

În ceea ce privește situatia numărului de TITULARI/SUPLINITORI/DEFINITAVAT:

 

La examenul de TITULARIZARE :

 • La nivel national procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 44,47%, în scădere în raport cu procentele consemnate în ultimii patru ani (58,66% în 2020, 46,86% în 2019, 47,40% în 2018, respectiv 45,73% în 2017).
 • Procentul notelor între 5 și 7 este de 35,49%, în creștere comparativ cu anul trecut (27,23%).
 • 130 de candidați au obținut nota 10, iar 11.014 candidați au obținut note între 7 și 9,99.

 

 • În centrele de evaluare au fost notate 20.059 de lucrări, iar 2.193 candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 8 candidați au fost eliminați, iar lucrările a 41 de candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2021-2022.
 • Din promoția curentă, 40,63% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte) – (58,38% în 2020, 46,79% în 2019, 46,83% în 2018, respectiv 43,07% în 2017).

La nivelul judetului Sibiu 2 candidați (limba germană modernă și limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii) au obținut nota 10 (6 candidați în 2020 și niciun candidat în 2019), iar 301 candidați (46,3%) au obținut note între 7 și 9,99 (din 652 candidați care au depus lucrările pentru evaluare).

La examenul de DEFINITIVAT:

La nivel national procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 8) este de 72,90%, iar 187 candidați au obținut nota 10. Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 4.156 de candidați cu medii între 8 și 10. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Șase cadre didactice au obținut nota 10  de la specialitățile limba și literatura romană pentru copii,din învățământul preșcolar (învățământ preșcolar în limba română – educator – 2), limba și literatura germană maternă, religie ortodoxă, educație fizică și sport și  limba și literatura germană maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, în limba germană maternă și limba română în învățământul preșcolar (educator în limba germană)

La nivelul județului Sibiu, din cei 248 de candidați ale căror lucrări au foste evaluate, 174 candidați au obținut certificatul de definitare în învățământ.

Doua cadre didactice au obținut nota 10 de la specialitățile educatie fizică și sport , construcții.

 

 1.  DESCHIDEREA NOULUI AN ŞCOLAR:

Preconizam ca prima zi de școală 13.09.2021 se va desfașura în format fizic în care elevilor le vor fi distribuite manuale şcolare, orarul fiecărei clase, elevii vor cunoaşte învăţătorii, diriginţii şi profesorii clasei şi va fi prezentat Regulamentul intern al fiecărei şcoli.

 

 1. DIFICULTĂȚI CU CARE NE CONFRUNTĂM /PROPUNERI DE MĂSURI :

 

Dificultatea majora cu care ne confruntam la inceperea anului scolar 2021-2022 este lipsa spațiilor de desfasurare a actului educational atat la anteprescolar ,preșcolar cat și primar si gimnazial. De aceea este de urgență maximă  identificarea de noi spații ,cumparare  unor terenuri ,cladiri în care se pot desfășura activități didactice in conditii optime.

O altă deficiență cu care se confruntă unitațile școlare la începerea anului școlar 2021-2022, este dotarea laboratoarelor școlare (fizica,chimie,istorie etc) cu aparatură specifică,mijloace auxiliare,materiale specifice etc .

Cu toate ca anul trecut a fost un an pandemic s-a achiziționat aparatura IT si logistică aferentă ( calculatoare, laptopuri,tablete etc) sunt necesare în continuarea demersurilor dotarea tuturor unităților de învățământ din judetul Sibiu.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*