Cum stăm la înscrierile în clasa pregătitoare. Lista copiilor admiși în clasa I a anului școlar 2021 -2022

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a centralizat situația preliminară a cererilor de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, după prima etapă de cuprindere în clasa pregătitoare (10 – 20 mai).

În 20 mai 2021, ora 18.00, s-a finalizat prima etapă de înscriere a elevilor în clasa pregătitoare și la nivelul județului Sibiu.

Pentru această etapă ISJ Sibiu a aprobat 4.782 de locuri în cele 196 unități de învățământ, cu nivel primar, din județul Sibiu. În prima etapă s-au înscris 3 659 elevi, rămânând vacante 1 123 locuri pentru etapa următoare de înscriere.

Pe tipuri de învățământ și limba de predare situație este următoarea:

Tip de învățământ Limba de predare Finanțare Număr locuri alocate Număr elevi înscriși Număr locuri libere pentru etapa a II-a
Tradițional Română Buget 4 234 3 193 1 041
Tradițional Română Taxă 52 44 8
Tradițional Germană Buget 386 360 26
Tradițional Maghiară Buget 32 22 10
Alternative educaționale Română Buget 38 38 0
Alternative educașionale Română Mixtă 8 2 6
Special Română Buget 32 0 32

 

La secția germană mai sunt locuri libere, pentru etapa a II-a a înscrierilor, în următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială ”Georg Daniel Teusch” Agnita (17 locuri), Școala Gimnazială Avrig (4 locuri), Liceul ”Timotei Cipariu” Dumbrăveni (2 locuri), Școala Gimnazială Apoldu de Sus (1 loc), Școala Gimnazială Mălâncrav (1 loc) și Școala Gimnazială Vurpăr (1 loc).

La secția română cele mai multe locuri rămase libere pentru etapa a II-a sunt la: Școala Gmnazială Nr. 25 Sibiu (78 locuri), Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură ”Carol I” Sibiu (36 locuri), Școala Gimnazială Nr. 23 Sibiu (29 locuri), Școala Gimnazială Nr. 2 Sibiu (27 locuri), Școala Gimnazială ”Ioan Slavici” Sibiu (23 locuri), Școala Gimnazială Nr. 12 Sibiu (21 locuri), Școala Gimnazială ”George Popa” Mediaș (50 locuri), Școala Gimnazială ”Constantin Ioan Motaș” Mediaș (25 locuri), Școala Nr. 7 Mediaș (24 locuri), Liceul Tehnologic Cisnădie (34 locuri), Școala Gimnazială ”Georg Daniel Teusch” Agnita (16 locuri), Școala Gimnazială Avrig (29 locuri), Școala Gimnazială Nr. 3 Copșa Mică (26 locuri), Școala Gimnazială ”Mihai Viteazu” Șelimbăr (113 locuri), Școala Gimanzială Vurpăr (28 locuri) și Școala Gimnazială Cristian (19 locuri).

În a doua etapă (21 mai – 4 iunie) va fi asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ, din diferite motive, conform procedurii elaborate de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. De reținut că un elev care a fost repartizat în etapa I, nu poate participa la etapa a II-a.

În perioada 1 – 10 septembrie sunt prevăzute centralizarea și soluționarea, de către ISJ Sibiu, a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. De asemenea, inspectoratele școlare vor soluționa orice alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții au sau nu au domiciliul în circumscripția respectivă.

Lista copiilor admiși în clasa I a anului școlar 2021 -2022, după etapa I, poate fi consultată aici:

https://www.isjsb.ro/d2020/AMS_Report_1621522528218.pdf

Raportul cu locurile libere în clasa I a anului școlar 2021 – 2022, pentru etapa a II-a, poate fi consultată aici:

https://www.isjsb.ro/index.php/inscrierea-in-invatamantul-primar-prescolar/86-inscrierea-in-invatamantul-primar-2016-2017

Procedura pentru etapa a II-a de repartiție în clasa pregătitoare poate fi accesată aici:

https://www.isjsb.ro/d2020/Procedura%20i%CC%82nscriere%20etapa%20II%20C.P.pdf

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*