Decizii de criză la Avrig

Gestionarea dificultăților socio-economice generate de pandemia COVID-19, prioritatea principală a autorităților locale. În contextul agravării situaţiei generale referitoare la răspândirea infectării cu noul coronavirus, autorităţile locale din Avrig au decis aplicarea mai multor măsuri, astfel încât gestionarea acestei situaţii să fie efectuată cu o eficienţă cât mai bună.

Printre primele măsuri adoptate a fost cea a restricţionării accesului cetăţenilor în sediul Primăriei Avrig, în aşa fel încât să fie evitată aglomeraţia la anumite birouri sau compartimente. Măsura limitării accesului în sediul principal al instituţiei a fost luată în completarea celorlalte măsuri aplicate în scopul prevenirii extinderii infectării cu acest virus, pentru a proteja atât cetăţenii, cât şi angajaţii Primăriei, pentru a evita o eventuală blocare a activităţii. De asemenea, cetăţenii sunt rugaţi să limiteze, pe cât posibil, deplasarea la primărie şi să încerce rezolvarea anumitor probleme sau situaţii prin accesarea site-ului oficial www.primaria-avrig.ro.

Evitați aglomerațiile!

O altă decizie adoptată în acelaşi context aparţine Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Avrig şi prevede suspendarea, pentru o perioadă nedeterminată, a organizării pieţei volante de mărfuri care se desfăşura în fiecare sâmbătă, pe strada Gării, precum şi impunerea unor anumite restricţii de funcţionare pentru Piaţa Agroalimentară. Poliţia Locală Avrig supraveghează activitatea în acest loc, astfel încât să poată lua toate măsurile necesare pentru a fi evitate aglomerările de persoane.

Tot pentru o perioadă nedeterminată au fost suspendate activităţile sportive din incinta sălii de sport a oraşului Avrig, amplasată în curtea Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr“.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Avrig sfătuieşte populaţia oraşului să evite prezenţa în parcurile şi spaţiile publice din oraş, iar agenţii economici sunt invitaţi să adopte măsurile necesare pentru distanţarea socială a oamenilor şi pentru limitarea, pe cât posibil, a contactului dintre persoane.

Proceduri speciale

Declarațiile de căsătorie, însoțite de documentele prevăzute de lege (certificatele de naștere; actele de identitate, certificatele medicale prenupțiale, când este cazul – sentințe de divorț/certificate de divorț, certificate de deces) se vor transmite exclusiv on-line pe adresa de e-mail office@primaria-avrig.ro, numai ca urmare a programării on-line/telefonice a datei și orei încheierii căsătoriei. Documentele în original vor fi prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei, dată la care se va semna și declarația de căsătorie în fața ofițerului de stare civilă.

Pe perioada stării de urgență, tot pentru a preveni răspândirea infecției cu COVID-19, cererile și actele doveditoare se vor depune prin poștă electronică la adresa de e-mail spasavrig@yahoo.com pentru următoarele beneficii de asistență socială: alocație de stat, indemnizație pentru creștere copil, stimulentul de inserție, ajutorul social, alocația pentru susținerea familiei și alte beneficii de asistență socială.

Formularele de cerere și actele necesare se găsesc pe site-ul Primăriei, la rubrica Departamente și Servicii – Asistență socială, între 5 și 25 ale fiecărei luni. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0269/523.101 int. 113 sau 0757/058.666.

Pentru persoanele cu dizabilități sau asistenți personali, sunt considerate urgențe: anunț deces persoană cu handicap grav beneficiară de indemnizație/asistent personal; solicitare indemnizație restantă; cereri solicitare anchetă socială rovinietă; o cerere însoțită de actele necesare solicitare indemnizație/asistent personal. Vor fi amânate cererile pentru efectuare anchetă socială de evaluare/încadrare în grad de handicap (caz nou) copii și adulți. Asistenții personali pot transmite pe adresa de e-mail, cererea prin care anunță decesul persoanei cu handicap grav/schimbarea domiciliului în altă localitate/alte modificări care intervin în perioada în care este decretată stare de urgență.

Pentru persoanele care solicită alocații, sunt considerate urgențe: dosare indemnizație creștere copil; dosare stimulent de inserție; cereri privind suspendarea plății indemnizației/stimulentului pentru creștere copil; cerere acordare supliment ICC 1.250 lei. Solicitări care vor fi amânate: dosare alocație de stat pentru copii (1 an de la data nașterii copilului); dosare alocație pentru susținerea familiei; dosare stimulent educațional; cerere solicitare anchetă socială privind acordarea alocației de stat pentru copii; cereri modificări cuantum ASF; cerere prelungire alocație de stat majorată pentru copiii cu handicap; orice alte cereri privind diverse solicitări.

Pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat, cererile se pot descărca de pe site-ul primăriei, iar cererile însoțite de documentele justificative (scanate) se pot transmite pe adresa de e-mail spasavrig@yahoo.com.

Persoanele care doresc informații sau sesizează cazuri privind drepturile copilului o pot face prin e-mail la adresa spasavrig@yahoo.com. Intervențiile se vor face doar în cazuri extreme (copii în stradă, bătuți, abuzați, violență în familie), iar pentru alte cazuri se realizează consiliere la telefon.

Persoanele interesate de centrul de servicii comunitare și ajutor la domiciliu pentru persoanele vârstnice pot descarca și completa cererea tip disponibilă pe site-ul Primăriei Avrig. La aceasta vor fi anexate o copie CI sau BI a persoanei vârstnice și o copie după cuponul de pensie. Cererea cu documentele anexate se depune la adresa de e-mail spasavrig@yahoo.com sau pe fax: 0269/524.401. Sunt considerate urgențe solicitările de îngrijire la domiciliu, efectuare cumpărături, medicamente, pentru persoanele vârstnice singure de pe raza UAT Avrig (în limita posibilităților), solicitările de asigurare alimente pentru persoane aflate în izolare la domiciliu și solicitările de identificare a contacților persoanelor venite din zone de risc (asistență medicală comunitară). Vor fi amânate anchetele sociale pentru internarea persoanelor vârstnice în unități private și solicitările de grile medico-sociale de internare în unități de asistență medico-sociale.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*